W2024-45 Senior financieel adviseur

Logo van meierijstad, met een gestileerde kleine "m" in blauw en groen boven de naam "meierijstad" in groene kleine letters.

Aanvraagnummer: 630
Organisatie: Gemeente Meierijstad
Locatie: Veghel
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-3-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Jij weet hoe de gemeente er financieel voor staat. Daarom breng jij daarover intern deskundige adviezen uit. Collega’s kunnen op jou rekenen voor rapportages, begrotingen en andere financiële documenten. Ook risico’s houd je in de gaten en dankzij jou is het vakgebied altijd bij de tijd. Je hebt ervaring met Key2Financien en ERPx. Ook draag bij in de ontwikkeling en uitvoering van de P&C producten en het algemeen financieel beleid

Concreet houd je je bezig met:

·         adviezen over college- en raadsvoorstellen. Je toetst alle voorstellen aan geldende kaders en richtlijnen.

·         adviseren en ondersteunen van collega’s over begroting, kadernota, jaarrekening en tussentijdse          bestuursrapportages.

·         analyseren van financiën en risico’s. Op basis van jouw analyses formuleer je adviezen.

·         signaleren van ontwikkelingen in het vakgebied. Waar nodig implementeer je deze in het dagelijks werk.

·         Ervaring bij een soortgelijke gemeente is een welkom pré.

·         Gevraagd en ongevraagd advies verstrekken.

·         Je schrijft financiële beleidsnotities.

·         Je bent een sparringpartner voor collega’s en andere stakeholders.

·         Je draagt zorg voor het realiseren van financiële procesoptimalisatie, uniformeren van de werkwijzen en draagt     actief bij aan de verdere professionalisering van het  werkatelier.

·         Je draagt bij aan de integraliteit van de bedrijfsvoering.

·         Je draagt bij aan de implementatie en inrichting van een nieuwe financieel systeem.

Weging prijsdeel: 30 %

Kennis, ervaring en competenties

Kandidaat heeft kennis van en meerdere jaren ervaring met gemeentelijke financieel specifieke kennis waaronder BBV. Kandidaat is senior qua kennis, houding en gedrag. Heeft meerdere jaren ervaring in complexe financiële vraagstukken in een gemeente van soortelijke omvang. Kandidaat beschikt over de competenties: accuraat, dienstverlenend (servicegericht), stressbestendig, adviesvaardigheden, accuraat, gestructureerd, proactief. Kandidaat heeft ervaring met Key2Financiën en ERPx
Weging: 45 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
in het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.

Weging: 25 %
De gesprekken worden gevoerd op vrijdag 12 april tussen 8.30 en 1100 uur.
Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.