W2024-44 Manager facilitaire en werkgeverszaken opvang nieuwkomers

Logo van meierijstad, met een gestileerde kleine "m" in blauw en groen boven de naam "meierijstad" in groene kleine letters.

Aanvraagnummer: 631
Organisatie: Gemeente Meierijstad
Locatie: Veghel
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 22-4-2024 t/m 31-12-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 22-4-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Je gaat werken als facilitair manager voor de opvang van ontheemden Op dit moment zijn in Meierijstad 14  locaties met in het totaal ca. 600 nieuwkomers (Oekraïners en asielzoekers) in eigen beheer. Dat kunnen meer locaties worden. Jij bent – samen met jouw collega locatiemanages – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de locaties. Je stuurt (mede) een team van medewerkers aan. Jouw ambitie is om nieuwkomers een goede en veilige opvangplek te bieden. En ook om talenten aan te spreken en te ontwikkelen en nieuwkomers te stimuleren om aan de slag te gaan. Werkgevers staan immers te springen om goede en betrouwbare arbeidskrachten. Zeker nu ook asielzoekers fulltime mogen werken, liggen hier volop kansen. Je hebt dan ook een goed (lokaal) netwerk van werkgevers. Je zet je sowieso in voor goede contacten met lokale partners en partijen. Je wilt een goede buur zijn. En bent (mede) verantwoordelijk voor een goede en prettige woon- en leefsfeer op de locaties. Je betrekt bewoners daar waar dat kan en wenselijk is en gaat uit van autonomie, zelfredzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Intern ligt jouw focus op facilitaire zaken, zoals catering, beveiliging en bevoorrading. Ook zorg je ervoor dat het gebouw gezond, (brand)veilig en goed onderhouden is. Je zorgt voor een goede afstemming met jouw collega locatiemanager en stemt gevraagd en ongevraagd af met de gemeentelijke projectleider. Al met al heb je de ambitie om van de opvanglocaties in Meierijstad landelijke voorbeeldlocaties te maken en daarvoor is geen brug jou te ver. Meierijstad onderzoekt of doelgroepen in gemengde samenstellingen opgevangen kunnen worden. Dus een mix van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Aan deze ontwikkeling dien je een positieve bijdrage te kunnen leveren.
Weging prijsdeel: 30 %

Asielopvang

Kennis en ervaring met asielopvang in eigen beheer
Weging: 15 %

Werk asielzoekers

Kennis en ervaring met toeleiding naar werk asielzoekers
Weging: 15 %

Facilitaire kennis

Facilitaire kennis en ervaring gericht op opvanglocaties asiel
Weging: 10 %

Competenties

• Leidinggevende ervaring capaciteiten • Doel- en prestatiegericht • Goede communicatie en contactuele vaardigheden • Innovatief
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.

Weging: 25 %
De gesprekken worden gevoerd op vrijdag 12 april tussen 8.30 en 11.00 uur.
Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.