Manager Projectbeheersing (infrastructurele projecten)

Logo van Veldhoven met blauwe tekst en een dessin van drie blauwe ruiten in zigzagpatroon boven de tekst.

Aanvraagnummer: 632
Organisatie: Gemeente Veldhoven
Locatie: Veldhoven
Uren per week: 18 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 30-4-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Het Project PeterZuidlaan-Julianastraat heeft als uiteindelijke doel het verbeteren van de doorstroming en het optimaliseren van de noord-zuid snelfietsroute. Dit doen we door:

¨       Een verbinding te maken tussen de Peterzuidlaan en de Julianastraat:;

¨       een vrijliggende noord zuid fietsverbinding aan te leggen;

¨       de ondergrondse- en bovengrondse infra te vernieuwen en te optimaliseren.

Het ontwerp en realisatiefase van het project wordt momenteel aanbesteed met een UAV-gc contract.

Project HOV4

De gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant zijn bezig met de voorbereiding voor een nieuwe snelle busverbinding - hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) - van Eindhoven Centrum naar Veldhoven Bedrijventerrein De Run en in de toekomst mogelijk ook naar de Kempen. De busverbinding op Veldhovens grondgebied moet ingepast worden op de Kempenbaan.


Wat zoeken wij:

Een manager projectbeheersing die het projectmanagement van de twee infrastructurele projecten inzicht geeft in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment in het project. Van iedere activiteit moet aan te tonen zijn wat het heeft opgeleverd, wat het heeft gekost en hoe lang het heeft geduurd. Integrale projectbeheersing zorgt voor de controle van tijd, geld en kwaliteit. Sturing is gebaseerd op risicomanagement. De manager projectbeheersing is verantwoordelijk waar het gaat om de project brede beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en  risicobeheersing.

Weging prijsdeel: 25 %

Opleidingsniveau

Gewenst opleidingsniveau: HBO+
  • HBO (10 %)
  • HBO+ (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Hoeveel jaar werkervaring: minimaal 7
  • 7 jaar (5 %)
  • 7 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %

CV

Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging: 25 %
De interviews vinden plaats half april.