Manager Projectbeheersing (gebiedsontwikkeling)

Logo van Veldhoven met blauwe tekst en een dessin van drie blauwe ruiten in zigzagpatroon boven de tekst.

Aanvraagnummer: 633
Organisatie: Gemeente Veldhoven
Locatie: Veldhoven
Uren per week: 18 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 30-4-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Gebiedsontwikkeling Zilverackers

Betreft de aanleg en realisatie van een nieuwe woonwijk aan de westkant van Veldhoven. Hier realiseert de gemeente samen met marktpartijen en aannemers in diverse deelprojecten ca.1.400 woningen in een groen woonmilieu. Het betreft een actieve grondexploitatie en vanwege de woningbouwversnellingsopgave lopen veel deelprojecten parallel. De realisatie van Zilverackers is halverwege, maar er moeten de komende jaren nog veel werkzaamheden worden voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd.

Wat zoeken wij:

Een manager projectbeheersing die verantwoordelijk is voor het inzicht in de stand van zaken op het gebied van geld /budget en hierop stuurt. Sturing is gebaseerd op risicomanagement.

Weging prijsdeel: 25 %

Opleidingsniveau

Gewenst opleidingsniveau: HBO+
  • HBO (10 %)
  • HBO+ (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Hoeveel jaar werkervaring: minimaal 7
  • 7 jaar (5 %)
  • 7 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %

CV

Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging: 25 %
De interviews vinden plaats half april.