Medewerker kwaliteitszorg

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 2459
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 32 per week
Tarief: €70 - €90 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 22-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 10-07-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan. We voorzien in (aanvullend) inkomen voor mensen die daarvoor een beroep op ons doen en toetsen of zij daar recht op hebben.

Bij Weener XL is de cultuur open en informeel. We werken hard om de beste dienstverlening voor onze klanten te kunnen leveren. We verwachten flexibiliteit en zelfstandigheid van onze medewerkers. Als het nodig is, zetten we net een stapje extra voor onze klant.

Voor ons team Werk & Inburgering zoeken we een medewerker kwaliteitszorg.

Ons team Inburgering bestaat uit 13 werk- en inburgeringsconsulenten die zich bezig houden met het inburgeren van de inburgeraars van gemeente ‘s- Hertogenbosch, al dan niet in relatie met de Participatiewet.

De basis staat, maar het is tijd om het een en ander door te ontwikkelen en de uitvoering hierin mee te nemen. Binnen Weener XL hebben wij een integraal kwaliteitsplan en kwaliteitsmedewerkers voor de participatiewet. Dit zijn collega’s waar je mee samenwerkt en informatie bij op kan halen.

De functie

Je houdt je bezig met (juridische) toetsing van het te voeren en gevoerde beleid.

Je rapporteert gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de dienstverlening. Je initieert verbeteringen in het uitvoeringsbeleid, in procedures en werkprocessen. Je hebt een rol in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de teams door middel van o.a. inwerkprogramma’s, Vakinhoudelijke overleggen en casuïstiekbesprekingen. Je neemt deel aan verbetertrajecten op het terrein van kwaliteitszorg binnen de reguliere werkzaamheden. Tevens heb je een belangrijke rol in de ondersteuning van de teamleider.

 • Borgen van 2e lijns controles in Kwaliteit in Control (KiC) op de wet inburgering, al dan niet in combinatie met de participatiewet.
 • Opzetten en uitvoeren van het kwaliteitswerk Inburgering. Het afgelopen jaar zijn hier enorme stappen in gemaakt, maar we zijn nog niet klaar.
Samenwerken met kwaliteit werk, kwaliteit inkomen en beleidsmedewerkers participatiewet en wet inburgering.

Kandidaatomschrijving

Je streeft naar continue kwaliteitsverbetering en bent proactief op zoek naar veranderingen die de kwaliteit van de organisatie en het werk ten goede komen. Je neemt initiatief om beoogde doelen te realiseren. Je bent je bewust van de effecten van keuzes, besluiten en activiteiten op de gehele organisatie en de betrokken klant. Je voelt je thuis in een omgeving waarin de te leveren dienstverlening moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten. Je kan snel schakelen én focus houden op doorlooptijden. Je blijft rustig onder (tijds)druk en je kan goed omgaan met de tegengestelde belangen die er soms zijn. Tevens ben je in staat om met anderen op een constructieve wijze samen te werken om gemeenschappelijke doelen te behalen. Je bent scherp, zorgvuldig en dienstverlenend met affiniteit voor onze doelgroepen. Daarnaast kun je goed plannen en organiseren en ben je accuraat. Door een passende aanpak en communicatie weet je resultaat te behalen.

Eisen

Minimaal opleidingsniveau
Minimaal een afgeronde HBO Sociaal Juridische Dienstverlening of een gelijkwaardige opleiding. Dit moet blijken uit het CV.
Minimale werkervaring
Minimaal 1 jaar werkervaring in de functie van medewerker kwaliteitszorg wet inburgering/participatiewet of een soortgelijke functie. Dit moet blijken uit het CV.
Ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie
Ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie. Dit moet blijken uit het CV.
Minimale competenties
Ervaring met het uitvoeren van steekproeven en terugkoppelen aan medewerkers en het maken van procesbeschrijvingen en werkinstructies. Dit moet blijken uit het CV.
Uurtarief
Het uurtarief is altijd inclusief reiskosten woon-werkverkeer maar exclusief BTW en exclusief kosten dienstreizen.Bij verlenging van de opdracht is GEEN verhoging van het tarief mogelijk met de volgende kanttekeningen:• In het geval u een CAO toepast dan mag verhoging van het tarief plaatsvinden naar aanleiding van een wijziging van de CAO lonen. • Indien geen CAO wordt gevolgd, dan mag jaarlijkse tariefverhoging plaatsvinden op basis van het CPI indexcijfer.
Aanwezigheid op kantoor
Minimaal 50% van de werktijd aanwezig op kantoor. Overige dagen/ werktijd is thuiswerken mogelijk.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • VOG

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Gewenste werkervaring
3 jaar werkervaring in de functie van medewerker kwaliteitszorg participatiewet en minimaal 1 jaar ervaring wet inburgering. Dit moet blijken uit het CV.
 • Ja (15 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 15 %


Ervaring met het implementeren van kwaliteit binnen een overheidsorganisatie
Ervaring met het implementeren van kwaliteit binnen een overheidsorganisatie. Dit moet blijken uit het CV.
 • Ja (15 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 15 %


Ervaring met Civision Samenlevingszaken
Ervaring met Civision Samenlevingszaken. Dit moet blijken uit het CV.
 • Ja (10 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 10 %


Ervaring met KIC
Ervaring met KIC. Dit moet blijken uit het CV.
 • Ja (10 %)
 • Nee (1 %)
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op woensdag 17 juli 2024.