PAM Consultant

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1596
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 36-40
Tarief: €125 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Kadaster IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster BOI werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

Omschrijving Unit waarbinnen de medewerker zal werken:
Binnen de directie IT bevindt zich de unit IT4ALL. Deze unit is o.a. verantwoordelijk voor de service delivery van alle generieke diensten aan medewerkers en IT teams. De unit is verdeelt in meerdere agile teams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben.

De teams zijn; Cybersecurity, Werkplek services, Identity & Priviliged Access Management, M-365, Cloud Platform Team, Toegangsdiensten en Continuiteits diensten.

Voor de ondersteuning van het Priviledged & Access Management (PAM) Team is het Kadaster op zoek naar een PAM consultant. Het PAM team levert binnen het Kadaster een aantal belangrijke functies. Het team bestaat uit 2,5 fte die in nauwe samenwerking met externe en interne service providers zorgt draagt voor levering van de eigen diensten.


Verantwoordelijkheden

De PAM consultant zal in de rol van Product Owner en inhoudelijk consultant bijdragen aan de

  • Inrichting en het beheer van de Delinea Privileged Access Management solution
  • Het doorontwikkelen van de PAM-dienst en de positionering ervan binnen de security ambities van Kadaster
  • Het uitbouwen van security bij Kadaster door aansluiten van systemen op de PAM-dienst;
  • Adviseren van DevOps teams en IT m.b.t. inrichting keuzes i.h.k.v. reguliere beheerprocessen en security overwegingen;
  • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
  • Incident/Probleem- en Wijzigingsbeheer uitvoeren;
  • Bijblijven van de ontwikkelingen in de markt v.w.b. trends, wet- en regelgeving van security en IAM in het algemeen en PAM in het bijzonder;
  • Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de PAM product backlog met geïdentificeerde verbeteringen en optimalisaties;
  • Het begeleiden en continue (laten) toetsen van verbeteringen geïntroduceerd door de leverancier van de PAM solution;
  • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het IAM DevOps team .

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 of zo spoedig mogelijk tot en met 30 juni 2025 voor een 36-40 uren per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 keer 6 maanden en kent voor de gehele periode een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Graag het cv in PDF formaat aanleveren. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan de gestelde eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring richting IT.

Minimaal 5 jaar werkervaring van vergelijkbaar niveau op het genoemde gebied.

Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met de Delinea (voorheen Thycotic) Privileged Access Management solution.

Minimaal 5 jaar praktijk ervaring met Business Analyse op het gebied van Priviledged Access Management.

Minimaal 5 jaar praktijk ervaring in vergelijkbaar beheers rollen.

Minimaal 5 jaar aantoonbare praktijkervaring met scripting talen als Powershell en Python

Minimaal 5 jaar aantoonbare praktijkervaring met authenticatie protocollen als SAML, OAUTH2 en Kerberos.

Aantoonbare kennis van en ervaring met het zero trust model.

Algehele affiniteit met security.

Kennis van- en ervaring met Agile/Scrum werken.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Helicopterview; • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen. • Flexibiliteit; • Planmatigheid.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

70 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 300 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden), waarbij u aantoont te voldoen aan de eisen en daarmee geschiktheid voor deze rol. Dit baseert u op eigen ervaring en handelen. Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 1 issue uit uw recente werkervaring (max. 200 woorden) waar uw kennis en kunde van doorslaggevend belang zijn geweest in de oplossing daarvan. Benoem op welke wijze u hieraan heeft bijgedragen cq geef hierbij aan hoe u deze heeft opgelost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 10 juni 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.