Projectsecretaris Muiden West

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1633
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 16 per week
Tarief: €95 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 31-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

Het project Krijgsman is een lopende ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden. De wijk is in aanbouw, er worden maximaal 1.300 woningen gebouwd en er zijn er inmiddels ongeveer 700 opgeleverd. Er is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels, een medisch cluster en bedrijvigheid. De Krijgsman en de directe omgeving kent een rijke historie en heeft een complexe voorgeschiedenis. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Naarmate er meer woningen worden opgeleverd verandert het karakter van het project waarbij de aandacht zich verplaatst van de ontwikkelplannen naar het op te leveren en nog op te leveren openbaar gebied, beheer vraagstukken maar ook omgevingsvraagstukken die direct gerelateerd zijn aan de Krijgsman: het IJmeer, de Westbatterij, het park, de havenontwikkeling, Muiden Noord West en het recreatieve vaarverkeer. De nieuwe wijk kent een actieve bewonersvereniging die betrokken is bij haar eigen wijk en de ontwikkeling in de directe omgeving.

De rol van de projectsecretaris is om de gemeentelijke projectleider op dit project te ondersteunen. De projectsecretaris kan intern zaken uitzetten bij en afstemmen met collega's , research doen op onderdelen, verslagen maken, vergaderingen voorbereiden en zaken archiveren. De kandidaat is bij voorkeur een leergierige, relatief jonge high potential zijn, die ook bereid is flexibel aan de slag te gaan en die in staat is om te beoordelen waar hij (m/v) de projectleider bij nodig heeft en wat hij/of zij zelf kan afhandelen/oppakken.


Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Uiterlijk beschikbaar per 10 juni 2024 voor 16 uur per week;
2. Een uurtarief van maximaal € 95,- exclusief BTW / Inclusief reiskosten woon – werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectsecretaris op gebied van ruimtelijk domein;


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)


5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectsecretatis binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met ruimtelijke projecten (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring in de afgelopen 5 jaar met planologische trajecten (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het organiseren van participatietrajecten met inwoners (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring / kennis met/van Excell, Word én Outlook (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 5 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.