Software Engineer Kotlin/Java

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1761
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 36-40
Tarief: €85 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 05-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.


Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team SYVAS is op zoek naar een Software Engineer Kotlin/Java.

SYVAS is de naam van een modern systeem waarmee aanbieders (onder andere notarissen) akten aan het Kadaster aanleveren. Dit systeem heeft daarmee een primaire rol in het aktewerkingsketen van het Kadaster. Naast uitbreidingen van Syvas is het team bezig met een aantal nieuwe systemen die aansluiten op Syvas.

Opdrachtomschrijving
Bij de ontwikkeling maken we gebruik van Kotlin, Kubernetes, Spring Boot, Postgres, Minio, Git, PDF (genereren en valideren), Splunk, Jira, Wiremock, Soap en Rest. De applicatie is geschreven in Kotlin, de nadruk ligt dus op Kotlin en niet op Java. Ervaring met Vue is een pré. We werken met een Continuous Deployment Pipeline. Het systeem kent een groot aantal interfaces met zowel interne als externe klanten.

Je helpt mee met het actief ontwikkelen van de verschillende software componenten. Ook het beheren en monitoren pak je op. Samen met het team lever je hoge kwaliteit software op. Dit mede door met elkaar te sparren over de ontwerpkeuzes en toekomstbestendige oplossingen. Samen borg je het beheer en de bewaking van de dienst.

Communicatie binnen het team is erg belangrijk en we verwachten dat je hier een positieve bijdrage aan levert.

Andere werkzaamheden zijn:

Collegiale reviews uitvoeren en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);

 • Actief bijdragen aan het ontwikkelen van testautomatisering (unit, integratie en systeem testen);
 • Toepassen en bijhouden van ontwikkelstandaarden;
 • Assisteren bij het oplossen van verstoringen en bugfixing.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Kotlin
 • Java
 • Kubernetes
 • Spring Boot
 • Postgres
 • Minio
 • Git
 • PDF conversie
 • Splunk
 • Jira
 • Wiremock
 • Soap
 • Rest

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Bouwen, testen en documenteren van software
 • Beheren van de ontwikkelde software en documentatie
 • Samenwerken met de overige teamleden (Agile / Scrum / DevOps)
 • Coaching van andere teamleden
 • Samenwerken met ‘aanpalende teams’
 • Positieve houding t.a.v. werken met Scrum/Agile


Taken

 • Opzetten en wijzigen backend-applicatiecode en unittests d.m.v. Kotlin, o.a. met de frameworks Hibernate en Spring Boot;
 • Wijzigen van Postgres database schema’s middels Flyway;
 • Ondersteunen van testautomatisering: o.a. wijzigen en toevoegen van Glue code (Cucumber);
 • Automatiseren van deployments;
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
 • Deelnemen in de Java community;
 • Toepassen en bijhouden van Java/Kotlin ontwikkelstandaarden.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 17-06-2024 tot en met 31-05-2025 voor 36-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Verzoek om dit cv in PDFformaat aan te leveren. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Erkende en volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond.

Minstens 4 jaar werkervaring met Kotlin/Java.

Minstens 4 jaar werkervaring in een moderne Spring Boot omgeving.

Minstens 4 jaar werkervaring met RDBMS (bijv. Postgres).

Minstens 4 jaar werkervaring met MINIO.

Minstens 4 jaar werkervaring met Continuous delivery: Kubernetes.

Minstens 4 jaar werkervaring met version control (GIT).

Minstens 4 jaar werkervaring met het schrijven van unittests.

Minstens 4 jaar werkervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen.

Het is een pré als de kandidaat beschikt over de volgende eisen: • Werkervaring met Digital signatures: PadES, XadES; • Werkervaring met OAuth2; • Werkervaring met SOAP & MTOM; • Werkervaring met PDF: pdfbox; • Werkervaring met Cloud migratie.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Kwaliteitsgerichtheid; • Proactief en initiatiefrijk; • Communicatief vaardig; • Teamspeler


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 10 juni 2024 in Apeldoorn. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.