Strategisch Raadsadviseur

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1659
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 15-06-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht

De gemeenteraad van Hilversum telt 37 raadsleden. Daarnaast zijn er nog circa 20 commissieleden (niet zijnde raadsleden). De griffie houdt zich bezig met het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de gemeenteraad. Op de griffie van de gemeente Hilversum werken 7 enthousiaste collega’s. Het team bestaat uit een griffier, twee raadsadviseurs, de raadscommunicatieadviseur, twee griffiemedewerkers/officemanagers en een secretaris van de Rekenkamer.

De uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, de versterking van de samenwerking in de regio en de steeds complexer wordende samenleving vragen om een professionele, flexibele ambtelijke ondersteuning van de raad. De griffie in Hilversum staat aan de start van een verdere doorontwikkeling. De stip op de horizon is door de raad gezet door het vaststellen van de instructie van de griffie(r). Dit vormt de basis van het griffieplan 2024-2026, die onlangs door de werkgeverscommissie is vastgesteld. De koers is bepaald. We gaan nu over tot uitwerking van de plannen.

De basis bij de griffie in Hilversum is op orde, maar deze basis is (nog) niet toekomstbestendig. Ook komen veel extra werkzaamheden op de griffie af. Op dit moment loopt de griffie tegen zijn grenzen aan. Dit is de reden voor deze tijdelijke uitbreiding.

We zijn op zoek naar een strategisch raadsadviseur.

Een ervaren raadsadviseur die:

  • Zelfstandig optreedt als griffier bij een commissie. Je bent een goede sparringpartner voor de commissievoorzitter en de collega’s uit de organisatie in aanloop naar besluitvorming door de raad. Daarbij ben je proactief. Ook heb je in dit proces oog voor de kwaliteit van raadsstukken;
  • Raads- en commissieleden adviseert en ondersteunt bij de uitoefening van taken, rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten. Hierbij horen moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en interpellaties. Ook draag je bij aan het bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces;
  • Stukken kan opstellen voor de griffier en voor het presidium van de raad waarin lijnen worden uitgezet voor het functioneren van de raad en zijn commissies en de griffie;
  • Sparringpartner is voor de griffier én meewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de griffie;
  • Bijdraagt aan de verdere automatisering en actualisering van de verschillende werkprocessen binnen de griffie;
  • Werkbijeenkomsten voor de raad initieert met het oog op informatievoorziening, kennisontwikkeling en besluitvorming.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsgriffier of raadsadviseur;
3. Voor 75% werkzaam in het raadhuis van Hilversum, in ieder geval op de vergaderavonden én de maandagen en vrijdagen.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Beschrijf 3 voorbeelden in het CV waarin je politiek bestuurlijke sensitiviteit hebt laten zien (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met veranderingsprocessen en strategische advisering, onderbouw met voorbeelden in het CV waaruit dit blijkt (15 punten);
7. Beschikbaar voor 36 uur, bij voorkeur vanaf 15 juni a.s. (5 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsgriffier of raadsadviseur (30 punten).
a. Minder dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar raadsadviseur/raadsgriffier (0 punten);
b. Minimaal 5 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsadviseur/raadsgriffier (15 punten);
c. Meer dan 7 jaar aantoonbare werkervaring als raadsadviseur/raadsgriffier (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt voor minimaal 75% vervuld vanuit het raadhuis in Hilversum. De vergaderavond (veelal woensdagavond) én de maandagen en vrijdagen zijn in ieder geval werkdagen vanuit Hilversum. De overige dagen in overleg.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.