Subsidiebehandelaar

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 1681
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 36 per week
Tarief: €90 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 04-06-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen?

In deze functie behandel je diverse subsidieverzoeken. Van ontvangst verzoek tot en met het verzenden van het besluit ben je verantwoordelijk voor een correcte afhandeling. Je verdere werkzaamheden in deze functie bestaan onder andere uit:

 • Advies geven bij de beoordeling van subsidiecases, waaronder ook aanvragen voor leningen, garanties of exploitatiesubsidies;
 • subsidieaanvragen toetsen aan wet- en regelgeving en weegt risico’s af;
 • bewaken van geldende termijnen en subsidieplafonds en adviseert over oplossingsmogelijkheden bij naderende overschrijding;
 • verantwoording toetsen bij voortgangsrapportages en vaststellingsverzoeken;
 • steekproeven uitvoeren ter controle van misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van subsidies;
 • samen met je collega's zorgen voor uniformiteit in het subsidieproces en je bundelt je kennis en ervaring actief met je collega’s.

Zo maak jij Brabant aantrekkelijker
Samenwerking zowel in- als extern is voor de provincie belangrijk om de doelen te realiseren. De provincie is een netwerkorganisatie waar alle inzet is gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om integrale en strategische inzet van financierings- en samenwerkingsmogelijkheden die bovendien optimaal zijn afgestemd op de bestuurlijke opgaven en de programma’s. Innovatie in financieringsinstrumenten is daarbij van essentieel belang.


Met wie werk je samen?
Binnen het programma Slimme financiering en participaties bundelt het team Subsidies (ruim 35 fte) de deskundigheid om de beleidsprogramma’s en netwerken goed te adviseren over de meest passende wijze om financieringsinstrumenten in te zetten én te ondersteunen bij de uitvoering van het subsidieproces. Het team ondersteunt de programma’s met het juiste advies en het op juiste gronden en op verantwoorde wijze toekennen van subsidies. Het team is betrokken bij de gehele keten van overweging, inrichting, uitvoering en evaluatie.


Kandidaatomschrijving

Je bent analytisch sterk en gaat nauwkeurig te werk om zo goede adviezen en besluiten op te stellen. Verder ben je je bewust van politiek/bestuurlijke belangen en ben je in staat om hierin passende financieringsinstrumenten te vinden. Naast de competenties beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Meerdere jaren ervaring met subsidieverlening;
 • een certificaat op het gebied van subsidierecht is een pré;
 • aantoonbare ervaring met advisering in een politiek bestuurlijk krachtenveld;
 • affiniteit voor juridische en financiële vraagstukken. De vraagstukken waar je mee bezig bent hebben vaak deze componenten in zich. Je hoeft echter geen financial of jurist te zijn.

Eisen

Werkervaring
Kandidaat beschikt over recente (niet ouder dan 3 jaar) werkervaring (minimaal 3 jaar) met subsidieverlening voor een overheidsorganisatie. Bij voorkeur in een politiek bestuurlijk krachtenveld. Dit blijkt uit het CV.
Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
Minimaal opleidingsniveau
Minimaal HBO werk en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Werkervaring
Kandidaat beschikt over recente (niet ouder dan 3 jaar) werkervaring (minimaal 3 jaar) met subsidieverlening voor een overheidsorganisatie. Bij voorkeur in een politiek bestuurlijk krachtenveld. Dit blijkt uit het CV.
 • 3-5 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieverlening voor een overheidsorganisatie. (15 %)
 • 3-5 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieverlening, voor een overheidsorganisatie in een politiek bestuurlijk krachtenveld. (35 %)
 • > 5 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieverlening, voor een overheidsorganisatie (35 %)
 • > 5 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieverlenging, voor een overheidsorganisatie in een politiek bestuurlijk krachtenveld. (50 %)
Weging: 50 %


Opleiding
Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • Afgeronde opleiding op HBO niveau. (5 %)
 • Afgeronde financieel-economische, juridische of bestuurskundige opleiding op minimaal HBO niveau. (10 %)
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven ernaar de gesprekken te houden in week 24.