Teamleider Onderzoek WMO

Rood logo met een gestileerd leeuwsymbool naast het woord 'Nijmegen' in een vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1644
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Locatie: Gemeente Nijmegen
Uren per week: 24- 28
Tarief: €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 05-06-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht (IZ&L) is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wet- en regelgevingen in het sociaal domein. Van Leerrecht en WMO tot aan Bijzondere Bijstand en Participatiewet: IZ&L is van alle markten thuis. We zoeken tijdelijk een teamleider voor het team Onderzoek Wmo binnen het bureau Wmo en Leerrecht. Team Onderzoek Wmo helpt mensen om zelfstandig te blijven wonen en om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Team Onderzoek Wmo bestaat uit 25 medewerkers en voert de Wmo uit op de onderdelen huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. De consulenten binnen dit team onderzoeken wijkgericht of er een maatwerkvoorziening ingezet moet worden. Dit doen zij doormiddel van huisbezoek, telefonisch onderzoek en dossieronderzoek.


Verantwoordelijkheden

Je zorgt samen met de Strategisch Manager IZ&L van het bureau Wmo en Leerrecht en jouw collega-teamleiders binnen het bureau voor een effectieve en efficiënte inrichting van het bureau, waarin verantwoordelijkheden laag zijn belegd en er goede verbindingen zijn met andere bureaus.

Je geeft leiding aan het team Onderzoek Wmo vanuit een brede HR verantwoordelijkheid en je maakt deel uit van het bureau-MT Wmo en Leerrecht :

  • je stuurt je team aan op inhoud en dagelijkse praktijk;
  • je levert input voor het te ontwikkelen beleid in het vakgebied, je zorgt voor de juiste afstemming en hebt de focus op de uitvoerbaarheid van beleid;
  • je prioriteert werkzaamheden en capaciteit (de juiste persoon op de juiste plek);
  • je stuurt op vak- en competentieontwikkeling van je medewerkers zodat zij continu in staat zijn om het werk te kunnen blijven uitvoeren binnen de visie op de dienstverlening van Mens als Middelpunt;
  • je monitort de productie en stuurt op kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid;
  • je houdt de financiën van het team in control;
  • je draagt zorg voor de verbinding met de andere teams binnen het bureau, binnen de afdeling èn binnen de organisatie.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-07-2024, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 31-01-2025 voor minimaal 24- 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

Aantoonbaar door opleiding en/of werkervaring hbo/wo werk- en denkniveau;

Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring in een leidinggevende rol;

Aantoonbaar minimaal 2 jaar recente ervaring in een leidinggevende rol binnen een overheid of semi- overheid;

Aantoonbaar minimaal 2 jaar recente ervaring met het coachen van medewerkers.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Aantoonbaar ervaring binnen het werkveld WMO; > 2 jaar is 20%, > 3 jaar is 35%, > 4 jaar is 50%;

50 %

Aantoonbaar ervaring met het coachen van medewerkers; > 2 jaar is 20%, > 3 jaar is 35%, > 4 jaar is 50%.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Je bent een teamleider die medewerkers helpt zichzelf professioneel te ontwikkelen. Je bent een fijne, betrouwbare en integere leidinggevende. Jij zorgt ervoor dat je voor elke medewerker een sparringpartner bent voor de aanpak of uitvoering van de werkzaamheden. Jij zet medewerkers in hun kracht en neemt niet over. Je biedt daarnaast veiligheid en inspiratie aan je team. Je zet jouw goede communicatieve vaardigheden in om de collega’s, klanten en ketenpartners te verbinden en mee te nemen. Je bent een doorpakker die warm zakelijk is en zorgt ervoor dat de afgesproken resultaten worden gehaald. Je bent in staat om je stijl aan te passen als de verschillende situaties daarom vragen. Je draagt de visie Mens als Middelpunt uit, steunt je medewerkers bij maatwerk en creatieve out-of-the-box-oplossingen.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden in week 24 of 25 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.