Trainer terugvordering

Logo van werkzaak rivierenland met gestileerde tekst en een tekstballon met twee mensfiguren.

Aanvraagnummer: 1731
Organisatie: Werkzaak Rivierenland
Locatie: Werkzaak Rivierenland
Uren per week: 12 tot 18 uur
Tarief: €79 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: ja, in termijnen van 3 maanden met een maximum van 3 jaar
Sluitingsdatum: 03-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Werkzaak Rivierenland voert voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland de Participatiewet uit. Werkzaak is een Gemeenschappelijke Regeling. Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Wij begeleiden werkzoekenden op weg naar werk. Als dat niet gelijk lukt, bieden we tijdelijk inkomen door middel van een uitkering.

Voor de afdeling Inkomen zijn we per direct op zoek naar een (ervaren) medewerker Terugvordering die coaching on the job kan bieden aan startende medewerkers.

Team Inkomen
Het team inkomen bestaat uit de clusters poort, inkomen, handhaving, terugvordering, uitkeringenadministratie en BBZ.
Je komt te werken in een betrokken team. Je toetst het werk van je collega's en zij toetsen jouw rapporten. Je collega's zijn snel bereikbaar, ook in tijden van thuiswerken. Het team staat voor elkaar klaar. Successen worden samen gevierd, maar ook op de mindere momenten zijn jullie er voor elkaar.


Verantwoordelijkheden

Je biedt coaching on the job ten behoeve van de ontwikkeling van een junior medewerker. Daarnaast draai je mee in het team. Je stelt vorderingen vast en je doet onderzoek naar de (aflossingen op) vorderingen. Daarnaast voer je het debiteurenbeleid uit, daaronder valt invordering, verzoeken om schuldhulpverlening en kwijtschelding.

Je verricht (her)onderzoek op het gebied van vorderingen. Aan de hand van werkinstructies bepaal je het inningspercentage. Je stelt de draagkracht van de debiteur vast om de hoogte van het periodiek af te lossen bedrag te bepalen. Je stelt heldere en leesbare rapportages en beschikkingen op. Ook toets je het werk van collega’s en draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit van het hele team.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot 1 september 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Minimaal 4 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie

Aantoonbare ervaring in het trainen van medewerkers

Een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld SJD of Recht

Kennis van de Participatiewet, aan te tonen door trainingen

Recente ervaring met en kennis van Suite

Kandidaat is bereid om op de locatie in Tiel te werken


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Kandidaat heeft ervaring met DMS Corsa

40 %

Aantoonbare kennis van schuldhulpverlening

20 %

De kandidaat heeft ervaring in het voeren van gesprekken met mensen met een multiculturele achtergrond.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 79,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

  1. Verantwoordelijkheid
  2. Oordeelsvorming
  3. Inlevingsvermogen
  4. Kwaliteitsgerichtheid
  5. Nauwkeurigheid


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 5 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.