Verwerver

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 1801
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 8 - 14
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 15-06-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 07-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Wij zoeken een allround aankoper/verwerver van onroerend goed die in staat is gronden en/of opstallen te verwerven binnen de gemeentelijke kaders. Wij zoeken een professional met grondige kennis van vastgoed, ruimtelijke ordening en grondzaken. U werkt hiervoor samen met de medewerkers grondzaken van de gemeente.

Niet uitgesloten is dat de verwerver die deze rol eerder heeft ingevuld voor de gemeente ook inschrijft op de opdracht.


Verantwoordelijkheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het verzamelen van informatie over het te verwerven object;
  • Het bepalen van verwervingsstrategieën;
  • Het opstellen van een verwervingsplan;
  • het voeren van onderhandelingen over aankoop;
  • Het eventueel (laten) opstellen van benodigde overeenkomsten.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar voor een initiële periode van 12 maanden vanaf 15-06-2024 (in overleg eerder) tot en met 14-06-2025 voor 8 -14 uur per week. Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Je bent Rentmeester NVR

Register taxateur NRVT

Afgeronde opleiding makelaardij

Afgeronde opleiding Grondverwerving en schaderegelingen

Afgeronde opleiding vastgoedmanagement

Afgeronde opleiding Bedrijfskunde

Zeer ervaren onderhandelaar

Aantoonbaar minimaal 25 jaar ervaring als aankoper/verwerver van onroerend goed

Aantoonbare kennis van en ervaring met taxaties

Aantoonbare kennis van en ervaring met voorkeursrecht, onteigening en (stedelijke)kavelruil

Aantoonbare kennis van en ervaring met schaderegelingen en schadeloosstellingen

Aantoonbare kennis van en ervaring met advisering over locatieontwikkeling en realisatie van bouwprojecten

Nederlandse en Friese taal actief beheersen in woord en geschrift


Prijs (eisen)

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Een afgeronde referentieprojecten in de gemeente Smallingerland. (De referentie scoort beter naarmate het project - grootschaliger was; - complexer was (soorten deelprojecten) omvatte; - naarmate het project politiek gevoelig was.

30 %

Woonachtig in een straal van 30 kilometer van Drachten.

30 %

Ervaring met de gemeentelijke organisatie van gemeente Smallingerland. Bijvoorbeeld omdat er eerder werkzaamheden zijn verricht in opdracht voor de gemeente Smallingerland.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

De hoogst gerankte inschrijver(s) ontvangen een uitnodiging voor het interview. Wij behouden ons het recht voor om zelf te bepalen welk aantal inschrijvers wij uitnodigen. De niet geselecteerde aanbieders ontvangen een afwijzing via deze applicatie.

Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is, en dus daadwerkelijk voldoende aansluit op de door ons gestelde eisen en wensen, wordt de kandidaat verder beoordeeld op basis van criteria. Die criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling wordt de gunning of afwijzing aan u onderbouwd per telefoon of per e-mail en ontvangt u een afwijs- of gunningsbericht via deze applicatie.