Wegbeheerder

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 1711
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 20-32
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 04-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het team wegbeheerders kent zowel een vaste kern medewerkers als een flexibele schil. Voor de flexibele schil zoeken wij 1 extra kracht om de vaste medewerkers te ontzorgen.

Vanuit de flexibele schil werk je aan diverse opgaven. Ten alle tijden ben je verantwoordelijk om de gemeentelijke wegen veilig te houden. Geen werkdag is hetzelfde. De ene dag adviseer je projectleiders namens wegbeheer over het ontwerpen van wegen. De dag erna plan en regisseer je onderhoudswerkzaamheden.


Verantwoordelijkheden

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Je plant en regisseert onderhoudswerkzaamheden voor de gemeentelijke wegen;
 • Je toetst ontwerpen en bestekstekeningen op kwaliteits-, constructie- en inrichtingseisen;
 • Je adviseert projectleiders en werkvoorbereiders bij het ontwerpen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen voor verkeersmaatregelen binnen de gemeente Katwijk namens het verkeerloket;
 • Je bent samen met je collega’s wegbeheerders op zoek naar innovaties en vernieuwen in de markt op het gebied van (technisch) wegbeheer.
 • Je ondersteunt en vervangt waar nodig je collega wegbeheerders.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf begin juli 2024 tot en met eind juni 2025 voor 20-32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

De kandidaat heeft een afgeronde infra en/of wegbeheer op ten minste mbo-niveau 4.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

De kandidaat heeft ten minste 5 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 10 jaar als wegbeheerder.

30 %

De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met wegbeheer bij een gemeente.

15 %

De kandidaat heeft aantoonbaar cursussen gevolgd ter uitbreiding van zijn kennis gericht op de onderwerpen; wegbeheer en inspectie.

15 %

De kandidaat heeft aantoonbaar cursussen gevolgd ter uitbreiding van zijn kennis gericht op de onderwerpen; UAV-GC, SBW en RAW.


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 1. Resultaatgericht;
 2. Omgevings- en organisatiesensitiviteit;
 3. Mensgericht;
 4. Professionaliteit;
 5. Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
 6. Verbinden;


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek. Deze zullen plaatsvinden op woensdagochtend 12 juni (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.