Accountmanager Actief Zutphen

Logo van Zutphen met gestileerde lijntekeningen van historische gebouwen boven het woord "Zutphen" in blauw, met daaronder een golvende lijn die een rivier voorstelt.

Aanvraagnummer: 2017
Organisatie: Gemeente Zutphen
Locatie: Zutphen
Uren per week: 12-16
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 24-06-2024 12:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Eind 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zutphen besloten tot oprichting van een sport- en accommodatie bedrijf per 1 januari 2022. Het sport-en accommodatiebedrijf, tegenwoordig Actief Zutphen genaamd, heeft in opdracht van de gemeente de verantwoordelijkheid van de exploitatie van de gemeentelijke gymzalen, de Hanzehal, zwembad De Ijsselslag, het Warnshuus en vijf gemeentelijke buitensportparken. Daarnaast verzorgd Actief Zutphen de aansturing en coördinatie van de buurtsportcoaches in de gemeente. De opdracht is geregeld via twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Eén voor de binnensportaccommodaties en sportstimulering (ingangsdatum 1 januari 2024). De andere voor de buitensport (ingangsdatum n.n.b.).

De gemeente Zutphen is 100% aandeelhouder van Actief Zutphen. De organisatie is dus een maatschappelijke organisatie, maar functioneert als een bedrijf met een focus op beheer, exploitatie en uitvoering.

Vanuit de gemeente Zutphen ben jij het aanspreekpunt voor het sport-en accommodatiebedrijf (Actief Zutphen). De belangrijkste taak is dat de accounthouder het aanspreekpunt is voor het Sportbedrijf en alle acties die voortvloeien vanuit de gemeentelijke rollen als eigenaar, aandeelhouder en opdrachtgever coördineert.
Vanuit deze rol signaleer je maatschappelijke vraagstukken en behoeften en vertaal je deze in gedragen (beleid)voorstellen, rekening houdend met de bestuurlijke ambities. Daarnaast zorg je ervoor dat vastgesteld beleid en de opdracht ook daadwerkelijk en samenhangend wordt uitgevoerd door het sportbedrijf. Vanuit deze houding ben je kritisch op haalbaarheid en bestuurlijke wensen, en je weet de juiste balans te vinden tussen zakelijkheid en partnerschap ten aanzien van onze partners.

Het is een relatief solistische rol. Je maakt onderdeel uit van een projectgroep en valt direct onder de teamleider Welzijn en hebt 1 evenknie, de beleidsmedewerker Sport.


Verantwoordelijkheden

Taken van de accounthouder:
• Invulling geven aan het accounthouderschap richting Actief Zutphen. Je bent de schakel tussen inhoudelijk betrokken collega’s binnen de gemeente Zutphen en richting Actief Zutphen. Zo werk je nauw samen met inhoudelijk betrokken collega’s van sportbeleid, beheer en onderhoud, vastgoed en grondzaken;

• Inrichten en structureren van het contractbeheer en de handhaving daarvan;

• Duidelijke afspraken maken over welke inhoudelijke en financiële zaken en taken periodieke verslaglegging en verantwoording wordt afgelegd. De accounthouder is het aanspreekpunt en daar kunnen wensen of zorgen die de gemeente bereiken worden doorgeleid. Bestuurlijk overleg kan daardoor beperkt worden tot periodiek overleg over strategische en/of beleidsmatige zaken;

• De verdeling van de afspraken zowel qua verantwoordelijkheid als budget vaststellen en monitoren;

• Versterken van de positie van Actief Zutphen en adviseren over innovatieve ontwikkelingen;
• Actieve bijdrage leveren aan het vormgeven van een nieuwe sportvisie.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 12-16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Senioriteit op gebied van accountmanagement binnen een semioverheid organisatie.

Ruime ervaring in een gemeentelijke organisaties en met een goed ontwikkelde politieke antenne.

HBO + Opleiding.

Ervaring en affiniteit met sport is een pre

Je bent in bezit van een VOG, gemeente Zutphen kan na gunning een VOG opvragen.

Je dient de rechtsgeldig vertegenwoordiger (naam + functie) aan te geven in je inschrijving (indien geen sprake is van een ZZP’ er). Upload hier een uittreksel KvK, inclusief BTW nummer, IBAN en e-mail adres voor facturen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

De mate waarin je de gevraagde gemeentelijke ervaring hebt, blijkt uit je motivatie brief.

40 %

De mate waarin je senior bent op gebied van accountmanagement en kunt helpen bouwen aan Actief Zutphen, blijkt uit je motivatiebrief.

20 %

De mate waarin je een verbinder en aanpakker bent, blijkt ui je motivatiebrief. Upload je motivatiebrief hier.


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De gevraagde competenties zullen worden getoets tijdens de interview fase.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.