Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Administratieve ondersteuning verzekeringen

Logo van gemeente weststellingwerf met een rood gestileerd paardenembleem boven de naam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1178
Organisatie: Gemeente Weststellingwerf
Locatie: Wolvega
Uren per week: 24 uur per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2x - 6 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 Juni tot en met 31december 2024 voor24. uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.
Minimaal drie jaar ervaring als administratief medeweker
MBO 4 opleiding

Prijs (eisen)

Maximaal: € 55,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPK) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BPK komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ((uw prijs - laagste prijs) * (100 / (hoogste prijs - laagste prijs)))
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = (prijs score * prijs weging) + (kwaliteit score * kwaliteit weging)

Gunningscriteria (wensen)

40 %
Externe heeft aantoonbaar een opleiding op het gebied van administratie of heeft aantoonbare affinitiet Externe heeft de gevraagde opleiding afgerond (250 punten) Externe is op dit moment bezig met de gevraagde opleiding (125 punten) Externe heeft niet de gevraagd opleiding (0 punten)
40 %
Externe beschikt over 3 jaar recente werkervaring op het gebied van .verwerking van administratieve gegevens Externe heeft de aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (250 punten) Externe heeft 2 tot 3 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (125 punten) Externe heeft geen aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (0 punten)
20 %
Externe heeft aantoonbare ervaring binnen een gemeente organisatie. Externe heeft aantoonbare ervaring zoals omschreven (200 punten) Externe heeft geen aantoonbare ervaring zoals omschreven (0 punten)

Het interview

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op prijs en kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien de totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score op kwaliteit gelijk is, zal de score op prijs doorslaggevend zijn. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Gemeente Weststellingwerf zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Gemeente Weststellingwerf van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Gemeente Weststellingwerf de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Gemeente Weststellingwerf het recht maar niet de verplichting om een andere Externe uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van Gemeente Weststellingwerf. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.