Beleidsadviseur Jeugd

Logo van gemeente vijfheerenlanden met de naam in kleurrijke verticale letters gerangschikt in drie rijen.

Aanvraagnummer: 1696
Organisatie: Gemeente Vijfheerenlanden
Locatie: Vijfheerenlanden
Uren per week: 28-36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 04-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie onderdeel

De gemeente Vijfheerenlanden ligt in het midden van het land, in de provincie Utrecht tussen de rivieren Lek en Linge. Een prachtig gebied met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen. Vijfheerenlanden ligt centraal bij de snelwegen A2, A15 en A27. In deze groene gemeente wonen ruim 60.000 inwoners. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit.


Opdracht

Je werkt intensief samen met de collega’s van het cluster Jeugd en Onderwijs en daarnaast met stakeholders om beleid te ontwikkelen en hier uitvoering aan te geven, met als doel de omgeving van het kind te versterken. De gemeente Vijfheerenlanden werkt hierbij samen met de andere gemeenten in de Lekstroomregio. De jeugdhulp is regionaal ingkocht. Binnen de opdracht vallen de volgende werkzaamheden, afhankelijk van de snelheid waarmee definitieve opvulling voor de vacature wordt gevonden:

  • De Jeugdwet vertalen naar lokaal beleid. Hierin werk je samen met het Sociaal Team en ben je de verbindende factor in de samenwerking tussen beleid, kwaliteit en uitvoering.
  • Voorzitter Team Toeleiding en projectleider implementatieplan toeleiding. Dit is een regionale functie. Team Toeleiding bestaat uit vertegenwoordiging van de sociale teams uit de verschillende Lekstroomgemeenten. Team Toeleiding implementeert de toeleiding en werkt toe naar een eenduidige werkwijze van de sociaal teams in de regio. Als voorzitter van Team Toeleiding neem je deel aan het Ambtelijk Overleg Jeugd (AOJ). Dit is het regionale ambtelijk overleg over jeugdhulp.
  • Trekker segment ambulant. Als trekker ambulant sta je aan het roer m.b.t. ontwikkelingen binnen je segment en ben je vraagbaak als er beleidsmatige vragen zijn. Daarnaast sluit je aan bij accountgesprekken van de RBL met de aanbieders en ben je een van de beoordelaars van de aanvragen voor het ophogen van de maximum gemiddelde inzet.
  • Lid werkgroep “perspectief op uitstroom”. Deze werkgroep gaat vanuit het perspectief van gezinsvormen nadenken hoe er tijdig ingestoken kan worden op een vervolgplek, zelfstandigheid of terugplaatsing.
  • Accountgesprekken met GGZ-jeugdhulpaanbieders die door de regio zijn gecontracteerd.
  • Samen met andere beleidscollega’s en een jurist zorgen voor een integrale verordening Wmo en jeugd en de nadere regels opstellen.


Vereisten / knock-outcriteria

1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsadviseur binnen een gemeentelijke instelling;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
4. Aantoonbare kennis van de beleidsgebieden onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur jeugd (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding op wo nvieau (5 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke context (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de actuele wet en regelgevingen die gelden binnen gemeentes betreffend onderwijs en jeugd (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het AOJ (ligt dit duidelijk toe in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland op dinsdag 11 juni 2024 tussen 10.00 uur en 12.00 uur, dinsdag 18 juni 2024 tussen 10 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.