Beleidsmedewerker-adviseur

Logo van "fijnder" met gestileerde kleine letters in een verloop van rood naar geel.

Aanvraagnummer: 1425
Organisatie: Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek
Locatie: Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek
Uren per week: 36
Tarief: €85 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 keer een verlenging van 6 maanden.
Sluitingsdatum: 21-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Fijnder is een uitvoeringsinstantie en samen met onze ketenpartners in het sociaal domein zetten we ons proactief in voor een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde. Als onderdeel van het beleidsteam ontwikkel je het beleid rondom re-integratie instrumenten en inkomensvraagstukken.


Verantwoordelijkheden

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven:

 • Ontwikkelen naar werk of participatie (werk, participatie en inburgering).
 • Bestaanszekerheid (inkomen, minimabeleid). Een integrale aanpak is waar jij voor gaat. Je zorgt voor zowel het ophalen als overdragen van kennis en blijft op de hoogte van alles wat er gebeurt op jouw beleidsterrein. Dit doe je vanuit het oogpunt van de leefwereld van de inwoner. Hierbij ben je in staat om nauw samen te werken met portefeuillehouders, opdrachtgevers van de gemeenten, collega’s en de cliëntenraad. Vanuit jouw rol neem je deel aan bestaande in- en externe netwerken. Je bouwt deze netwerken verder uit. Innovatieve ontwikkelingen omarm je en geef je vorm. Dit doe je in samenhang met onze visie en de opgaven waar we binnen het Sociaal Domein de komende jaren voor staan. Je kijkt daarbij breed over deze opgaven heen.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf minimaal 1 juli 2024 tot en met 30- september 2024 voor 36 uur per week. Dit is ter vervanging van formatieve ruimte als gevolg van een vacatureprocedure. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


  Overige eisen

  U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

  • Ervaring als beleidsmedewerker/beleidsadviseur • kennis over ontwikkelen naar werk, bestaanszekerheid of zorg voor ondersteuning; • vaardigheden om te acteren en netwerken in een bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld; • een breed scala aan samenwerkings- en projectmatige competenties, waaronder kennis halen en -delen, analytisch vermogen; • uitmuntende schrijfvaardigheden; je vindt het prettig beleidsideeën om te zetten in heldere notities. Bij jou gaat het om kwaliteit in plaats van kwantiteit • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden • kwaliteitsbewust, probleemoplossend, onafhankelijk en analytisch.

  afgeronde hbo- of academische opleiding en/of werk- en denkniveau;


  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 30 % Gewicht van kwaliteit : 70 %

  Top

  Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De BKPV komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0 kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


  Gunningscriteria Kwaliteit

  40 %

  afgeronde hbo- of academische opleiding en/of werk- en denkniveau;

  40 %

  • Ervaring als beleidsmedewerker/beleidsadviseur • vaardigheden om te acteren en netwerken in een bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld; • een breed scala aan samenwerkings- en projectmatige competenties, waaronder kennis halen en -delen, analytisch vermogen; • uitmuntende schrijfvaardigheden; je vindt het prettig beleidsideeën om te zetten in heldere notities. Bij jou gaat het om kwaliteit in plaats van kwantiteit • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden • kwaliteitsbewust, probleemoplossend, onafhankelijk en analytisch.

  20 %

  kennis over ontwikkelen naar werk, bestaanszekerheid of zorg voor ondersteuning; Ervaring in vergelijkbare functie


  Gunningscriterium Prijs

  Minimaal: € 85,00 Maximaal: € 110,00

  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  1.


  Interviewfase

  Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview. De interviews zullen plaatsvinden op …………………….. Gelieve hier rekening mee te houden.