Beleidsmedewerker Inburgering en Schuldhulpverlening

Logo van gemeente weststellingwerf met een rood gestileerd paardenembleem boven de naam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1294
Organisatie: Gemeente Weststellingwerf
Locatie: Wolvega
Uren per week: 24 uur per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1 jaar en 11 maanden
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: De opdracht duurt 2 jaar, maar kan ook voor 1 jaar worden aangegaan met optie tot verlengen.
Sluitingsdatum: 16-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf bemoeit zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

Het team Beleid bestaat uit ongeveer 25 collega’s en is onderverdeeld in de vakgroepen Sociaal Domein en Ruimte. Het team bestaat uit betrokken, deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Je gaat aan de slag in een omgeving waar we met veel plezier integraal samenwerken. Jouw standplaats is het gemeentehuis in Wolvega.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Voor het team Beleid zijn wij op zoek naar een ervaren Beleidsmedewerker Inburgering en Schuldhulpverlening . Je zet projecten op om inburgeraars te laten participeren in de gemeente, die doe je in samenwerking met je collega van Participatie. Ook zorg je voor evaluatie en voortgang op het gebied van de leerroutes en het financieel ontzorgen in het kader van de Wet inburgering. Het beleid rond schuldhulpverlening stel je bij naar de actuele ontwikkelingen, zodat inwoners duurzaam financieel zelfredzaam kunnen worden en er passende hulp beschikbaar is. Samen met de uitvoering bekijk je welke mogelijkheden er zijn om preventie, vroegsignalering en nazorg op het gebied van schulden en geldzorgen verder te ontwikkelen. Je zoekt verbinding met andere beleidsterreinen zoals armoede en laaggeletterdheid, zodat er een effectieve aanpak is en inwoners de weg naar hulp weten te vinden. Je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en uitvoering en maakt plannen om deze op te lossen. Je denkt in mogelijkheden en zoekt naar kansen.

Verantwoordelijkheden

Wat verwachten we van jou

Je hebt/bent:
  • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau;
  • Ervaring met beleidsontwikkeling binnen het sociale domein, bij voorkeur met inburgering of schuldhulpverlening;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken met diverse belanghebbenden;
  • Analytisch en probleemoplossend vermogen;
  • Je bent inspirerend en motiveert anderen om samen resultaten neer te zetten ;
  • Je hebt doorzettingsvermogen en een positieve dosis overtuigingskracht;
  • Je hebt een sterk politiek-bestuurlijke antenne en je bent in staat op meerdere (bestuurlijke) niveaus gelijktijdig te werken;
  • Je bent een aanpakker, verbinder en collegiaal ingesteld;
  • Je bent bovenal een prettige collega om mee samen te werken die past in ons gezellige en e nergieke team!

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 voor minimaal 1 jaar tot maximaal 2 jaar, voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Kennismakingsgesprekken zullen worden gepland in week 21.

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.
Minimaal vijf jaar ervaring als Beleidsmedewerker bij een gemeentelijke organisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) opdrachten/projecten in uw toelichting, waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal vijf jaar voldoet. Graag specifiek de naam van de organisatie(s) benoemen.

Prijs (eisen)

Maximaal: € 85,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPK) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BPK komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ((uw prijs - laagste prijs) * (100 / (hoogste prijs - laagste prijs)))
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = (prijs score * prijs weging) + (kwaliteit score * kwaliteit weging)

Gunningscriteria (wensen)

50 %
Externe heeft aantoonbaar een relevante opleiding, bij voorkeur op HBO-niveau. Externe heeft de gevraagde opleiding afgerond (250 punten) Externe is op dit moment bezig met de gevraagde opleiding (125 punten) Externe heeft niet de gevraagd opleiding (0 punten)
50 %
Externe beschikt naast de vereiste 5 jaar werkervaring als Beleidsmedewerker, ook over werkervaring binnen het beleidsterrein Inburgering en Schuldhulpverlening. Externe heeft de aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (250 punten) Externe heeft 5 jaar aantoonbare ervaring, maar in een ander beleidsterrein (125 punten) Externe heeft geen aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (0 punten)

Het interview

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op prijs en kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien de totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score op kwaliteit gelijk is, zal de score op prijs doorslaggevend zijn. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Gemeente Weststellingwerf zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Gemeente Weststellingwerf van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Gemeente Weststellingwerf de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Gemeente Weststellingwerf het recht maar niet de verplichting om een andere Externe uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van Gemeente Weststellingwerf. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.