Beleidsmedewerker RO

Logo van gemeente waterland met gestileerde blauwe letters "w" en "m" met daaronder watergolfmotief.

Aanvraagnummer: 1769
Organisatie: Gemeente Waterland
Locatie: Waterland
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 07-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.


Opdracht

Wij hebben op korte termijn (tijdelijke) versterking nodig bij het Team Ruimtelijke Ontwikkeling. Wij zoeken dan ook een ervaren Beleidsmedewerker RO, die enthousiast wordt van het werken in een kleine gemeente met grote ruimtelijke waarden, waar geen dag of dossier hetzelfde is. Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie in het proces rond de verlening van omgevingsvergunningen met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) en het (laten) opstellen van een wijziging van het Omgevingsplan.

Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het omgevingsrecht. Dit kan zowel intern richting je collega's, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden.

Je werkzaamheden zijn in ieder geval:

  • Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van het omgevingsplan en aanvragen om omgevingsvergunning waarbij binnen en buitenplans (Opa en Bopa) wordt afgeweken van het (tijdelijke) Omgevingsplan.
  • Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in ten minste bezwaarprocedures.
  • Je stelt t.b.v. in ieder geval de bovengenoemde procedures alle benodigde stukken op, waaronder: besluiten, beschikkingen, college- en raadsvoorstellen en -besluiten, bindend adviesrecht , verweerschriften, beslissingen op bezwaar, formele kennisgevingen.

Je hebt ervaring met:

  • Bovengenoemde werkzaamheden.
  • Het toetsen van (bouw)plannen aan ten minste: bestemmingsplannen/(tijdelijke) Omgevingsplannen, de Omgevingsvisie, de provinciale Omgevingsverordening, en relevante wet- en regelgeving waaronder afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Het (laten) opstellen en beoordelen van digitale -aangeleverde- postzegelplannen/wijziging omgevingsplan.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening;
3. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van een eigen laptop en mobiel.


Gunningscriteria

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (beleids)medewerker ruimtelijke ordening bij een gemeente(lijke organisatie) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van omgevingsvergunningen uitgebreide procedure (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van Wabo, Wro, Bro en Awb (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het toetsen aan bestemmingsplannen/ (tijdelijke) Omgevingsplannen en behandelen van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijkingen (15 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2024 (10 punten);
9. Bereid om minimaal 3 dagen per week fysiek op kantoor aanwezig te zijn (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal


Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 13 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 11 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.