Projectleider Omgevingsplan

Logo van de gemeente edam volendam, met een gestreept schild in blauw, rood, geel en groen naast de tekst "gemeente edam volendam.

Aanvraagnummer: 1768
Organisatie: Gemeente Edam-Volendam
Locatie: Edam-Volendam
Uren per week: 24 tot 36 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 13-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.


Opdracht

Als projectleider van het omgevingsplan ga je de uitdaging aan om invulling te geven aan de omgevingswet. Je werkt samen met de andere planologen, vergunningverleners en beleidsadviseurs op de verschillende vakgebieden. Je vertaalt de omgevingsvisie en beleidsdoelen naar het omgevingsplan en schakelt daarbij tussen alle niveaus van uitvoering tot bestuur.

Je focus ligt op:

  • Je bent de meewerkend voorman/vrouw voor de transitieperiode naar een omgevingsplan;
  • Als projectleider omgevingsplan hebt je de volgende verantwoordelijkheden:
  • Het begeleiden en meewerken aan het op te stellen omgevingsplan;
  • Het plannen, begeleiden, uitzetten en of uitvoeren van acties om te komen tot een omgevingsplan;
  • Je neemt inwoners, stakeholder en samenwerkingspartners mee bij het opstellen van het omgevingsplan;
  • Je schrijft de bestuurlijke besluitstukken voor college en raad en bereidt de besluitvorming voor en bent adviseur voor de wethouder;
  • Je zet regels om en houdt het overzicht over alles wat nodig is om ge komen tot een omgevingsplan.


Vereisten/ knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een gemeente;
3. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur).


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Maximum uurtarief van € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender; (20 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeente; (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met de Omgevingswet; (15 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Omgevingsplan binnen een gemeente; (35 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.


Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 18 juni 2024 of donderdag 20 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.