Consulent WMO – SV24-1163

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 1616
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Gemeente Amstelveen
Uren per week: 36 per week
Tarief: €0 - €75 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 10-6-2024
Optie tot verlenging: 6 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De afdeling Sociale Voorzieningen richt zich op de gebieden Wmo, bijzondere bijstand en minimaregelingen, urgente woonzaken en schuldhulpverlening. Het sleutelwoord daarbij is ‘zelfredzaamheid’. Klanten worden professioneel ondersteund op weg naar zelfontplooiing, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zodat men beter kan participeren in de samenleving. Het integraal kunnen werken met verschillende onderdelen binnen de afdeling is hierbij belangrijk.

Functiedoel:
Indiceren van (complexe) aanvragen Wmo voorzieningen, tevens het bieden van begeleiding en ondersteuning.

Vakinhoud:

 • De functie bevat brede componenten, veelal op meerdere werkterreinen.
 • De voortgang en afdoening van taken vindt veelal plaats zonder directe controle of wordt in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.
 • Indirect toezicht op de werkzaamheden vindt via overleg en/of rapportages plaats.
 • Maakt in belangrijke mate eigen afwegingen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende taken en de planning daarvan.
 • Houdt toezicht op de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en/of in voorkomende gevallen op de werkzaamheden van anderen.
 • De contacten zijn gericht op het verstrekken van informatie, een optimale samenwerking en het bijsturen van interne werkprocessen.
 • Verdedigt het standpunt van de gemeente.

Kernactiviteiten:

 • In behandeling nemen van aanvragen voor ( complexe) WMO-voorzieningen.
 • Verrichten van huisbezoeken.
 • Onderzoeken of er een indicatie is voor een WMO voorziening en daarbij de goedkoopst compenserende oplossing selecteren.
 • Opstellen van indicaties bij aanvragen voor hulp bij huishouden.
 • Geven van brede indicering en eventueel doorverwijzen.
 • Integraal benaderen van de hulpvraag.
 • Bepalen of er voldoende medische informatie voorhanden is om tot een juiste advisering te komen of dat aanvullend medisch advies nodig is.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes van WMO voorzieningen.
 • Opstellen van een rapportage met daarin een indicatie en selectievoorstel.
 • Toetsen van werk.
 • Bijwonen van hoorzittingen JZ.

De opdracht loopt tot 1 januari 2025. Er is mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken. De exacte duur van deze opdracht is niet bekend. Indien t.z.t. mogelijk en gewenst, bestaat de optie om de kandidaat na 1 jaar inhuur kosteloos over te nemen. De leverancier gaat hier automatisch mee akkoord bij een het aanbieden van een kandidaat.


Kandidaatomschrijving

 • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding.
 • Heeft ervaring met de verschillende doelgroepen behorend bij de (aan)vragen.
 • Heeft kennis van de sociale kaart (regio gemeente Amsterdam)
 • Heeft werkervaring als Wmo indicatie adviseur en is dus bekend met alle onderdelen binnen de Wmo.
 • Heeft ervaring met het behandelen van complexe Wmo aanvragen op het gebied van woonaanpassingen en hulpmiddelen.
 • Ervaring met afleggen van huisbezoeken.
 • Ervaring met oude (fysiek) en nieuwe (begeleiding) Wmo.
 • Beschikt over gedegen kennis van de applicatie GWS/Suite4SD.
 • Beschikt over kennis en kunde om binnen het Sociaal Domein integraal te kunnen werken.
 • Beschikt over rijbewijs B, vanwege de aard van de werkzaamheden.


Competenties

 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Stressbestendigheid;
 • Communicatief zeer vaardig/ goede gesprekstechniek.
 • Enthousiaste en pro actieve werkhouding.

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.


Eisen

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal afgeronde HBO opleiding, relevant ten aanzien van de Wmo.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Wmo indicatieadviseur/consulent bij 100.000+ gemeente in de afgelopen 3 jaar.
Referentie vereist
werkervaring met applicatie Suite
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met de Suite in de afgelopen 2 jaar.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • Verklaring van geheimhouding en integriteit
 • Gegevens crediteuren
 • VOG

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 10 %


Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met het in behandeling nemen van complexe (woonvoorzieningen, hulpmiddelen en begeleiding) Wmo aanvragen, opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
Weging: 30 %


Opleiding
Een afgeronde HBO opleiding Ergotherapie of Social work of een vergelijkbare opleiding zoals bijv. toegepaste Psychologie of SPH.
Weging: 20 %


Systeem en applicatie kennis
Aantoonbare kennis van applicaties en verschillende systemen als zijnde Suite, Mybility, Argonaut portal én InProces.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 5 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op woensdag 5 juni tussen 9.00 en 14.00 uur . Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip.