Beleidsadviseur mobiliteit

Logo van gemeente waadhoeke met aan de linkerkant een abstracte blauwgroen stippenformatie en aan de rechterkant de naam in blauwgroen tekst.

Aanvraagnummer: 1615
Organisatie: Gemeente Waadhoeke
Locatie: gemeente Waadhoeke
Uren per week: 12-16
Tarief: €80 - €90 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 27-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Als Adviseur mobiliteit kom je te werken bij de afdeling Omgeving, een dynamische en ambitieuze beleidsafdeling. De afdeling bestaat uit een groep van 40 eigenwijze professionals. Deze professionals werken vanuit verschillende vakgebieden (wonen, economische zaken, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, grondzaken, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu) aan de ideale woon-, leef-, en werkomgeving voor inwoners, bezoekers en ondernemers.


Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen?

  • Je geeft uitvoering aan een aantal van de voorgestelde infrastructurele maatregelen uit de Mobiliteitsvisie https://waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/78be7c73-6f8c-49d2-afae-d72b82b0573d?documentId=16827e27-373b-45d9-a709-ffd7ae1d12b1 ;
  • Je begeleidt diverse verkeerskundige onderzoeken en adviseert het bestuur over hoe met de uitkomsten om te gaan;
  • Knelpunten en wensen van inwoners en belangengroepen belanden op jouw bureau. Hierover ga je het gesprek aan. En beoordeel je of (kleine) verbetermaatregelen vanuit het jaarlijks werkbudget worden getroffen;
  • Als verkeerskundig adviseur denk je mee bij diverse nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en adviseer je bij het groot onderhoud van bestaande wijken en wegen;
  • Naast aanschuiven bij interne overleggen vertegenwoordig je de gemeente in externe overlegplatforms.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 12-16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Min. 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

Een relevante HBO-opleiding


Prijs (eisen)

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

20 %

Een relevante HBO-opleiding

25 %

Min. 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

15 %

Je hebt zin in een uitdaging en je kunt werken in een politieke context

10 %

Je bent doortastend en sterk gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente Waadhoeke

10 %

Je bent klantgericht en communicatief sterk en beschikt over een flexibele en zelfstandige werkhouding

10 %

Je bent in het bezit van rijbewijs B

5 %

Je onderschrijft de kernwaarden van de gemeente Waadhoeke, past deze toe in je werkzaamheden en draagt deze proactief uit

5 %

Je hebt affiniteit met de Friese taal en hebt een positieve houding tegenover meertaligheid


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top x [invullen aantal] is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.