Facilitair coordinator

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 702
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 1-10-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 15-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als coördinator bij de afdeling Facilitair ben je de verbindende factor tussen beleid, kwaliteit en de uitvoering. Je legt verantwoording af aan de Directeur Bedrijfsvoering. Je houdt je bezig met zowel de aansturing van het team als ook inhoudelijke, procesmatige en/of budgettaire vraagstukken. Cijfermatig inzicht en relevante wetskennis zijn daarin onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Het team Facilitair
Het Team Facilitair valt onder het domein Bedrijfsvoering. De medewerkers binnen dit team (bestaande uit de bodedienst, catering, schoonmaak, repro en managementondersteuning) zorgen er samen voor dat ons stadhuis én de kantoorgebouwen van onze medewerkers iedere dag weer op orde is.

Wat ga je doen:
• Je verzorgt de dagelijkse begeleiding van de medewerkers van het Team Facilitair en maakt met hen afspraken over de werkverdeling en roosters. Je hebt hierin een enthousiasmerende, coachende en signalerende rol.
• Je fungeert als vraagbaak voor beleid op inhoud en je kan eventuele besluitvorming forceren;
• Je weet de juiste prioritering in het werk aan te brengen;
• Je werkt waar nodig samen met de beleidsmedewerker om voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen;
• Je bent voorzitter in diverse overleggen;
• Je hebt een helicopterview, bijvoorbeeld bij inhoudelijke dossiers;
• Je zet de recent ontwikkelen binnen het team Facilitair voort.


Weging prijsdeel: 20 %

Gemeentelijke werkervaring

De kandidaat heeft in het afgelopen jaar bij een gemeente gewerkt als facilitair coördinator.
Weging: 15 %

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal vijftien jaar werkervaring als facilitair coördinator/manager facilitair
Weging: 30 %

Ervaring

De kandidaat heeft recente ervaring (niet ouder dan twee jaar) met het adviseren op het gebied van facilitair aan het MT of aan een leidinggevende. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 10 %

Project en proceskennis

De kandidaat is bekend met het analyseren van processen op het gebied van facilitair en dit te uniformeren binnen een organisatie. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview zullen wij de kandidaat toetsen op de volgende punten:
Werkervaring
Kennis

Competenties: Klantgericht, creatief, zorgvuldig

Weging: 20 %
De interviews vinden plaats in de laatste week van 22 t/m 24 april