Facility manager Huis van bestuur en cultuur

Logo van gemeente eemsdelta met drie golvende lijnen in blauw en groen boven de rode tekst "gemeente eemsdelta.

Aanvraagnummer: 1296
Organisatie: Gemeente Eemsdelta
Locatie: Gemeente Eemsdelta
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Nu werken we nog vanuit drie gemeentehuizen en een groot aantal andere locaties. Dat maakt goed samenwerken lastig. De huidige gebouwen zijn op leeftijd en niet duurzaam. Straks werken we vanuit een nieuwe centrale plek. Met als doel een optimale dienstverlening voor onze inwoners en een inspirerende werkplek voor huidige en nieuwe collega’s. Met oplossingen die de gemeente dichtbij houden waar dat nodig is. Spreekuren in de dorpshuizen, afhaalpunten en gebiedsgericht werken zorgen voor lage drempels en bereikbare medewerkers en bestuurders. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om op het Molenbergplein in Delfzijl in 1 gebouw het theater, de bibliotheek, het IVAK en het gemeentehuis te huisvesten. Conclusie is dat er voldoende ruimte is en het ook financieel mogelijk is om hier een zogenaamd 'Huis van Cultuur en Bestuur' te bouwen.

Wat ga je doen

Voor het nieuwe 'Huis van Cultuur en Bestuur' zoeken we een facilitair manager met ruime ervaring in gemeenteland. Als ervaren manager ben jij de spil in deze grote en complexe opgave op het snijvlak van vastgoed, huisvesting, HR en facilitair. Jij geeft het deelproject Facilitair een duidelijke richting, bewaakt de voortgang, maakt weloverwogen keuzes, en legt deze (bestuurlijk) voor. Je schakelt voortdurend met betrokken partijen en weet op die manier breed draagvlak te creëren. Daarnaast komt je met adviezen en voorstellen over de functionele herinrichting van het team Facilitair Eemsdelta.

Als facilitair manager ben je niet alleen een sturende kracht, maar ook een verbindende factor tussen diverse stakeholders. Je weet de juiste beslissingen te nemen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen en brengt op inspirerende wijze het team naar de beoogde doelen. Kortom, jouw impact reikt verder dan de deelprojecten zelf; je vormt een essentiële schakel in het streven naar effectieve en toekomstbestendige gemeentelijke huisvesting.

Kandidaatomschrijving

Wat vragen we van jou?
  • Je hebt brede ervaring op het gebied van complexe en grote huisvestingsprojecten van gemeentelijke gebouwen in combi met andere organisaties (cultuur, horeca, bibliotheken);
  • Je weet de wensen van de verschillende gebruikers te vertalen naar vlekkenplannen, huisvestingsconcepten en afspraken over beheer en de borging ervan;
  • “Het Nieuwe Werken” te vertalen en implementeren in de organisatie(s);
  • Het begeleiden van het team facilitair in het proces naar het 'Huis van Cultuur en Bestuur';
  • Het maken van gewenste functieprofielen van het team Faciltair;
  • Je hebt uitstekende kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het facilitaire vakgebied
  • Je bent gewend om multidisciplinair te werken;
  • Als huisvestingseindverantwoordelijke ben je initiatiefrijk en sterk in budgetbeheer en planning;
  • Je bent gewend volgens ISO 9001 en NEN normeringen te werken;

Eisen

Werkervaring

Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring met huisvesting en facility management binnen politieke organisaties.

NEN normeringen

Kandidaat heeft op CV aantoonbare ervaring met de NEN normeringen en kan hiermee werken.

ISO 9001 normering

Kandidaat heeft op CV aantoonbare ervaring met de ISO 9001 normering en kan hiermee werken.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft die relevant zijn voor deze opdracht

Weging: 20 %

Werkervaring met huisvesting

Op CV aantoonbaar recente en relevante werkervaring huisvesting of facility management, binnen overheidsinstanties.
Weging: 20 %

Recente en relevante werkervaring

De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar relevante werkervaring opgedaan facility management of huisvesting.
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.


Weging: 20 %