Gebouwenbeheerder

Logo van Gemeente Berkelland met gestileerde oranje boog boven het woord "Berkelland" met links "gemeente" in kleinere letters.

Aanvraagnummer: 1837
Organisatie: Gemeente Berkelland
Locatie: Gemeente Berkelland
Uren per week: 24
Tarief: €80 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 08-07-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 12-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Ter vervanging van ziekte zijn we op zoek naar een gebouwenbeheerder op tactisch en operationeel gebied.


Verantwoordelijkheden

Het is een veelzijdige functie waarbij je:

  • Verantwoordelijk bent voor de regie en sturing op groot- en klein onderhoud aan onze locaties/gebouwen
  • Advies geeft over bouwkundige, installatie- en duurzaamheidsvraagstukken
  • Contacten onderhoudt met derden, zoals aannemers en leveranciers
  • Alle voorkomende hand- en spandiensten in relatie tot gebouwenbeheer, zoals de uitgifte van sleutels aan nieuwe medewerkers
  • Het beheersysteem op orde houdt
  • Met een naaste collega de financiën op orde houdt

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 08-07-2024 tot en met 31-12-2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Bij voorkeur Bouwkundige en/of installatietechnische kennis Ervaring met beheer van kapitaalgoederen is een pre Kundig in contractbeheer, inkoop en aanbestedingen

Hbo werk- en denkniveau


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 70 %
Gewicht van kwaliteit : 30 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Hbo werk- en denkniveau

40 %

Bij voorkeur Bouwkundige en/of installatietechnische kennis Ervaring met beheer van kapitaalgoederen is een pre Kundig in contractbeheer, inkoop en aanbestedingen

20 %

Kundig in contractbeheer, inkoop en aanbestedingen


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 80,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 20 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.