Interim Communicatieadviseur

Logo van Gemeente Brummen met een gestileerde blauwe leeuw die in een groene boom met rode vruchten klimt, naast de tekst "Gemeente Brummen.

Aanvraagnummer: 1459
Organisatie: Gemeente Brummen
Locatie: Gemeente Brummen
Uren per week: 16-28
Tarief: €85 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 26-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De gemeente Brummen zoekt voor het team Communicatie een interim communicatieadviseur voor minimaal 16 uur (tot circa 28 uur) per week. Team Communicatie valt onder de afdeling Bedrijfsvoering en bestaat uit 4 enthousiaste teamleden (drie adviseurs en een medewerker). Door het onverwacht uitvallen van één van de drie adviseurs zijn we op zoek naar een hands on communicatieadviseur die op korte termijn inzetbaar is voor de duur van enkele maanden.

Team Communicatie is verantwoordelijk voor het gemeentelijk communicatiebeleid, het bewaken van de uitvoering daarvan, het geven van communicatieadvies en het ondersteunen, faciliteren en enthousiasmeren van bestuur en medewerkers bij communicatievraagstukken.


Verantwoordelijkheden

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor verschillende taken:

 • je bent eerste aanspreekpunt voor medewerkers en bestuurders in het beleidsveld ‘sociaal domein’.
 • Je bent sparringpartner voor wethouders, managers en beleidsmedewerkers en d aar waar nodig ondersteun je hen bij operationele vraagstukken op het gebied van communicatie.

Thema’s waar je in nauwe samenwerking met vakspecialisten en bestuurders in ieder geval mee aan de slag gaat zijn:

 • armoedebestrijding/minimabeleid
 • integrale visie sociaal domein (incl. GALA/IZA)
 • inclusie
 • cultuur(visie)
 • sport(visie)

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 3 juni 2024 tot en met 31 augustus 2024 voor minimaal 16 en maximaal 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Aantoonbare ervaring en expertise als communicatieadviseur bij een gemeente


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Aantoonbare ervaring en expertise als communicatieadviseur bij een gemeente. Beoordelingskader: Ervaring sluit voldoende aan (1 punt) Ervaring sluit goed aan (3 punten) Ervaring sluit uitstekend aan (5 punten)

35 %

Aantoonbare ervaring als communicatieadviseur in het Sociaal Domein Beoordelingskader: Ervaring sluit voldoende aan (1 punt) Ervaring sluit goed aan (3 punten) Ervaring sluit uitstekend aan (5 punten)

5 %

Gemeente Brummen hecht waarde aan een goede werk-privé balans en is een voorstander van duurzaam reizen voor woon-werk verkeer. Hybride werken hoort zeker tot de mogelijkheid, maar gezien de aard van de functie zal grotendeels op en op korte afstand van de locatie worden gewerkt. We wensen de reisafstand zoveel mogelijk te beperken bij voorkeur tot maximaal 55 km enkele reis. Beoordelingskader: Reisafstand is meer dan 55 km enkele reis (1 punt) Reisafstand is tussen de 35-55 km (3 punten) Reisafstand is minder dan 35 km (5 punten)

10 %

HBO-opleiding Communicatie Beoordelingskader: Opleiding sluit voldoende aan (1 punt) Opleiding sluit goed aan (3 punten) Opleiding sluit uitstekend aan (5 punten)


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens de interviewfase bekijken we de directe inzetbaarheid en toetsen wij de volgende competenties:

 • proactiviteit,
 • flexibiliteit,
 • diplomatie,
 • omgevingsbewust,
 • creativiteit,
 • analytisch vermogen.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.