VVE-regisseur

Logo van gemeente waterland met gestileerde blauwe letters "w" en "m" met daaronder watergolfmotief.

Aanvraagnummer: 1460
Organisatie: Gemeente Waterland
Locatie: Waterland
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 22-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen.
Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.


Opdracht

In Waterland streven we naar een onbelemmerde ontwikkeling voor ieder kind. We geloven dat we er zo vroeg mogelijk bij moeten zijn en preventieve inzet loont. Het voor veld is daarom ook zo waardevol, want veel professionals die met jonge kinderen werken kunnen een redelijke inschatting geven van de verdere levensloop.

Inzet op het jonge kind is op dit moment beperkt. Opvanglocaties bieden wat voor hen mogelijk is aan ondersteuning. Door het kleine aantal kinderen die extra ondersteuning vragen op de locaties, is het voor hen lastig om een vast programma in te richten. Het uitbreiden naar maatwerk verbreed de blik en het bereik in onze gemeente. Als we ieder kind een onbelemmerde ontwikkeling gunnen, moeten we het kind niet sturen naar de plek waar het aanbod is, maar het aanbod brengen naar het kind. We willen een stap verder in de ontschotting van het voor veld en verbinding leggen tussen de kinderopvang en alle partners in het voor veld (denk aan CJG, logopedie, de bibliotheek, het lokale team, etc).

In dit kader zijn we in gesprek geraakt met de opvangorganisaties in Waterland, die het belang van de kinderen ook voorop hebben staan. Gezamenlijk hebben we de functie van vve-regisseur ontwikkeld. In eerste instantie bedoeld om de kinderen taal- en spraakondersteuning te bieden die een VVE-indicatie hebben, maar niet naar een peuterspeelzaal gaan waar dat geboden wordt. Het gaat om kinderen die op de kinderopvang zitten, of op een peuterspeelzaal waar geen VVE-aanbod is. In 2023 zijn er veel gesprekken gevoerd en is er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan moet in de loop van 2024 worden uitgevoerd.


Vereisten / knock-out criteria

1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde Pedagogische opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een afgeronde cursus of opleiding VVE (ligt dit duidelijk toe in het cv).


Gunningscriteria


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 28 mei 2024 na 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.