Juridische Adviseurs Grondzaken

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1754
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 28 - 32 uur per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 04-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Binnen het team Grondzaken zijn wij op zoek naar twee juridsich Adviseurs Grondzaken.

Jij bent als adviseur hét centrale aanspreekpunt voor privaatrechtelijke vraagstukken rond grondzaken. Je houdt je bezig met alle voorkomende overeenkomsten van vastgoedtransacties en (her)ontwikkelingsprojecten. Je ondersteunt en adviseert projectleiders, het bestuur en management in juridische en beleidsmatige aangelegenheden op grondzaken gebied. Je houdt in de gaten dat contractuele verplichtingen worden nagekomen. Het opstellen en verzorgen van administratieve afhandeling van overeenkomsten zoals verhuur, pacht en zakelijke rechten behoort tot je taken. Daarnaast adviseer je collega’s bij het opstellen van overeenkomsten.


Verantwoordelijkheden

Voor deze uitdagende functie zoeken we een uitgesproken teamspeler die juridisch goed onderlegd is en stevig in zijn of haar schoenen staat.

Verder ben je verantwoordelijk voor:

  • Toepassen van wetgeving, gemeentelijk beleid en gemeentelijke procedures binnen het vakgebied;
  • Onderhouden van contacten met particulieren, makelaars, ontwikkelaars, corporaties en andere stakeholders;
  • Verbinden van partijen intern en extern;
  • Afstemmen van werkzaamheden met de collega's binnen de organisatie;
  • Het geven van bestuurlijk advies;
  • Het uitstekend schrijven van beleidsadviezen en stukken.

De functie Juridisch Adviseur Grondzaken is in ons functieboek opgenomen in schaal 10.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28 - 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 28 - 32 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 11juni a.s. We vragen hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In het cv dient een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

De kandidaat is in het bezit van een Hbo diploma of heeft Hbo werk- en denkniveau aangevuld met een afgeronde opleiding die aansluit bij het vakgebied.

De kandidaat heeft relevante ervaring met werken bij een overheidsorganisatie.

De kandidaat is In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie of is bereid deze aan te vragen.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 103,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

De kandidaat heeft ervaring in het opstellen, beoordelen en beheren van contracten op het gebied van grondexploitatie , gebiedsontwikkeling, zakelijke rechten, aan- en verkoop, huur en pacht.

40 %

De kandidaat is ervaren in het geven van bestuurlijk advies en kan uitstekend stukken schrijven.

20 %

Kandidaat beheerst de Friese taal actief of passief.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 2 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.