Kwartiermaker formele en informele zorg

Logo van gemeente eemsdelta met drie golvende lijnen in blauw en groen boven de rode tekst "gemeente eemsdelta.

Aanvraagnummer: 1588
Organisatie: Gemeente Eemsdelta
Locatie: Gemeente Eemsdelta
Uren per week: 8 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 9-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 05-06-2024 13:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!


Opdrachtomschrijving
Aanleiding
In Loppersum wordt gewerkt aan versterking. Versterking van gebouwen en versterking van de formele en informele zorg om zo gezond oud te kunnen worden in Loppersum. In Loppersum worden Zonnehuis Wiemersheerd en de woningen van Woonzorg Nederland in het Wiemersheerd gebied, middels sloop en nieuwbouw, klaar gemaakt voor toekomstbestendige zorg. De sloop en nieuwbouw in dit gebied is één van de projecten van het Groninger Zorg Akkoord (GZA); een afspraak tussen 18 partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren.

Met de transformatie in het Wiemersheerd gebied willen gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Stichting Dorpshuis Loppersum, Cadanz Welzijn en Zorgcoöperatie Loppersum formele en informele zorg versterken in Loppersum. De partijen slaan gezamenlijk de handen ineen om voor het dorp Loppersum een gecoördineerd en samenhangend aanbod te creëren: in wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar nodig ook zorg. De partijen doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk veel meer kunnen betekenen voor de inwoners van Loppersum, dan ieder van hen apart. In de afgelopen jaren is een stevige netwerksamenwerking ontstaan, die noemen we 'samen voor elkaar in Loppersum'. Ook zijn de eerste concrete resultaten al zichtbaar, zoals het dorpsloket, de huiskamer van Loppersum en de beleefwoning.

Opdracht
De kwartiermaker formele en informele zorg werkt nauw samen met de kwartiermaker eHealth en domotica, die ook betrokken is bij de ontwikkelingen van Wiemersheerd. Samen faciliteren zij, ieder vanuit hun eigen rol en expertise, een multidisciplinaire samenwerking tussen inwoners, zorg- en welzijnsmedewerkers, huisartsen, gemeente en andere stakeholders. De kwartiermaker werkt in opdracht van het Groninger Zorgakkoord onder aansturing van gemeente Eemsdelta. Het eerste aanspreekpunt is de gemeente om op deze manier de lokale, gebiedsgerichte aanpak te verbinden met de werkwijze en de te ontwikkelen ondersteuningsstructuur binnen de gemeente Eemsdelta. Voor Wonen met een Plus in Loppersum zijn we op zoek naar een kwartiermaker die:

 • Een vervolg geeft aan de netwerksamenwerking 'samen voor elkaar'
 • Verbinding weet te maken met ontwikkelingen rondom formele en informele zorg in de gemeente Eemsdelta en in het bijzonder in Loppersum
 • Activiteiten verder ontwikkelt en organisaties hierin positioneert
 • Advies geeft over samenwerken in een logisch, samenhangend netwerk
 • Eigenaarschap weet te beleggen bij samenwerkende organisaties
 • Zichzelf 'overbodig' maakt door verbindingen te verankeren en advies geeft voor een duurzame organisatievorm

Kandidaatomschrijving

Taken
De kwartiermaker formele en informele zorg:

 • Inventariseert;
 • Stelt een programmaplan op en formuleert samen met gemeente Eemsdelta en betrokkenen de beoogde doelstellingen;
 • Maakt een uitvoeringsplan om deze doelstellingen te realiseren en voert dit plan mede uit;
 • Implementeert op gestructureerde wijze de doelstellingen en werkwijze en waarborgt de voortgang hierin;
 • Bewaakt financiële kaders en is transparant naar partijen m.b.t. financiën;
 • Geeft input aan het do-document;
 • Informeert projectleiders.


Profiel
De kwartiermaker formele en informele zorg:

 • Is verbindend;
 • Heeft kennis en ervaring binnen het Sociaal Domein;
 • Kan energie genereren tussen de verschillende partijen;
 • Werkt planmatig;
 • Heeft goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden;
 • Heeft een kennis- en werkniveau op hbo/hbo+ niveau;
 • Heeft een relevant hbo-diploma;
 • Heeft ervaring met project- of programmamanagement;
 • Heeft ervaring met verandermanagement en verandercommunicatie;
 • Ziet kansen en mogelijkheden;
 • Is creatief in het verbinden en zoeken naar mogelijkheden;
 • Is een doener.

Eisen

Afgeronde HBO-opleiding
Aantoonbaar relevante en afgeronde HBO-opleiding
Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring binnen een gemeente
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in een functie wat relevant is binnen een gemeente binnen het Sociaal Domein
Ervaring met het opstellen van een programmaplan en formuleren van de beoogde doelstellingen
Op CV aantoonbaar kennis en ervaring met het opstellen van een programmaplan en formuleren van de beoogde doelstellingen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als kwartiermaker (binnen een gemeente).


Weging: 25 %


Ervaring met het omzetten van bestuurlijke doelen in operationele uitvoering
Op CV aantoonbare kennis en ervaring van programmasturing
Weging: 20 %


Ervaring als kwartiermaker
Op CV aantoonbare ervaring met minimaal 3 (langdurige) opdrachten waarbij je de rol hebt vervuld van een kwartiermaker
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.


Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland op vrijdag 7 juni 2024 (tussen 9:00 – 12:00 uur)