Medewerker Subsidie Agroprogamma

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 1190
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Groningen
Uren per week: 24 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, ons landschap en onze woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Opdracht

Je werkt aan de Maatwerkregeling van het Agroprogramma. Je beoordeelt samen met enkele collegae de subsidieaanvragen die ingediend zijn in het kader van de Regeling Maatwerk investeringen Agroprogramma 2023. https://agroprogramma.themasites.provinciegroningen.nl .

De werkzaamheden zijn

 • Je toetst of een aanvraag beoordelaar is en beoordeelt de aanvraag inhoudelijk aan de wettelijke kaders;
 • Je beoordeelt of de investeringen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aan de inhoudelijke criteria van de Maatwerkregeling voldoet;
 • Je beoordeelt voor welke investeringskosten subsidie kan worden verstrekt. Ook toets je aan het geldende staatssteunkader en de daarbij behorende doelen;
 • Je toetst of het financieringsplan voor de investeringen haalbaar en sluitend is;
 • Je beoordeelt de toekomstbestendigheid van de onderneming aan de hand van de jaarrekening;

Wat breng je mee?

 • Je hebt financieel en cijfermatig inzicht;
 • Je kunt jaarrekeningen lezen;
 • Je hebt aantoonbare kennis van de agrarische sector;
 • Je hebt aantoonbare kennis van investeringen in duurzaamheid, milieubescherming en dierenwelzijn;
 • Je kunt werken met Excel, Word en zaaksystemen;
 • Je werkt nauwkeurig en hebt een goede schriftelijke taalbeheersing.
 • Ervaring met het uitvoeren van subsidieregelingen is een pre.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
2. Aantoonbare kennis van agrarische bedrijfsvoering;
3. Kandidaat neem beschikbaarheid per week op in het cv;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente of provincie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met subsidieverstrekking in de afgelopen 3 jaar (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10

Benodigd aantal professionals

2 (in totaal circa 1,5 FTE). In totaal is 56 uur per week nodig. Dit kan worden verdeeld onder de kandidaten. De opdrachtgever is hierin flexibel. Als nodig kan het aantal uur worden uitgebreid.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 mei 2024 middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de  gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.