Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Consulent inkomen

Logo van Gemeente Arnhem met tekst "Gemeente Arnhem" in blauw met aan de rechterkant een gestileerd adelaarswapen.

Aanvraagnummer: 1240
Organisatie: Gemeente Arnhem
Locatie: Arnhem
Uren per week: 32-36
Tarief: €80,00 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 27-05-2024
Optie tot verlenging: Ja tot maximaal 27 mei 2025
Sluitingsdatum: 13-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Opdracht: Beoordelen aanvragen PW wet en afhandelen van mutaties van lopende uitkering.


Als consulent werk en inkomen ben je verantwoordelijk voor het uitkeringsaanvraagproces. Je toetst of er recht is op een uitkering of wellicht op andere voorzieningen, zoals diverse minimaproducten. Om goed te kunnen toetsen of iemand recht heeft op een uitkering, doe jij vooronderzoek en heb je veelvuldig contact met de inwoner.
Daarnaast houd jij je bezig met het verwerken en beoordelen van mutaties en werkprocessen op het gebied van rechtmatigheid. Hierin werk je vanuit onze visie: de inwoner staat centraal en je kijkt met een integrale bril naar het proces. Dat betekent concreet dat je breder kan kijken dan alleen je eigen werk. In de gesprekken die je met de inwoner hebt luister je en hoor je veel. Hier kunnen signalen uit voortkomen waar je collega’s iets mee kunnen of moeten. Signalen rondom rechtmatigheid, of een inwoner heeft mogelijk recht op een andere of meerdere voorzieningen waar andere collega’s bij betrokken worden.

Verantwoordelijkheden

 • Het gehele aanvraagproces van A tot Z;
 • Je bent contactpersoon voor inwoners over wijzigingen; De verwerking van rapportages, mutaties en beschikkingen; Het adviseren van je collega regisseurs op basis van signalen en ontwikkelen die je ziet

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 27 mei tot en met 27 november voor 32-36 uur per week. Kandidaat is beschikbaar voor een gesprek op 15 mei. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven.
  Eis 2. Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (hbo) / Wo (master) werk- en denkniveau; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.
  Eis 3. Gevraagde werkervaring: Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).
  Eis 4. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: Luisteren: door het stellen van de juiste vragen weet je te achterhalen wat de inwoner echt nodig heeft. Dat doe je niet alleen door het stellen van de juiste vragen, maar ook door goed te letten op de houding en gedrag. Hierdoor weet je soms tussen de regels door bepaalde signalen op te vangen en daarnaar te handelen. Creativiteit: Met jouw creativiteit kom je tot een benadering of aanpak die niet altijd voor de hand ligt. Je denkt actief mee met de inwoner en houdt continu het doel voor hogen: het vergroten van de zelfredzaamheid. Analytisch ben je sterk. Je selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. Vertrouwelijk en zuiver omgaan met de gegevens van de inwoner is bij jou vanzelfsprekend. Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.
  Eis 5. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Zie bijlage OSV Gemeente Arnhem. Tevens ga ik ook akkoord met de algemene voorwaarden van broker Headfirst (www.headfirst.nl).

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 20 %
  Gewicht van kwaliteit : 80 %

  Top

  Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De BKPV komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Offertes die onder de maat scoren, lager dan 50% zullen wij niet beoordelen en kunnen worden afgewezen op basis van een te lage kwaliteit.

  De Gemeente Arnhem behoudt zich het recht voor om offertes terzijde te leggen indien er overmatig veel taal -en/of spelfouten voorkomen.

  Gunningscriteria Kwaliteit

  30 %
  Wens 1. Opleiding (minimale opleiding): Een opleidingsachtergrond in de sociaal-juridische richting. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen
  30 %
  Wens 2. Minimale werkervaring: Aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als consulent inkomen of ervaring met het verstrekken van uitkeringen en/of voorzieningen opgedaan in de afgelopen 7 jaar. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen
  20 %
  Wens 3. Minimale werkervaring: Recente ervaring met het inzetten van de participatiewet; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen
  20 %
  Wens 4. Kennis van: Kennis van actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de participatiewet. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

  Gunningscriterium Prijs

  Maximaal: € 80,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

  Interviewfase

  De interviews zullen plaatsvinden op 15 mei fysiek op locatie of via MS Teams. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geïnformeerd.

  Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken externen worden uitgenodigd voor een interview.