Informatiemanager

Logo van veiligheids- en gezondheidsregio gelderland-midden, met kleurrijke stervormen en de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1242
Organisatie: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Locatie: Arnhem
Uren per week: 32
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2x maximaal 6 maanden
Sluitingsdatum: 15-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl .

Crisisbeheersing Gelderland-Midden Wij maken en houden Gelderland-Midden zo veilig en gezond mogelijk. Iedere dag iets beter. Dat doen we door het kennen en beperken van risico’s, het voorbereiden op en het bestrijden van crises. Wij zijn daarbij dé verbindende schakel.

Wat ga je voor ons doen?

De informatiemanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van het taakveld informatiemanagement binnen de afdeling Crisisbeheersing. Je formuleert het informatiebeleid en de informatieplanning op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast heb je een coördinerende en bewakende rol in het kader van de realisatie van de informatievoorziening. Het betreft vervanging tijdens zwangerschapsverlof.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op maandag 27 mei in de ochtend. Gelieve hier rekening mee te houden.

Verantwoordelijkheden

  • Je draagt zorg voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en (functioneel) beheer organisatie;
  • Je bent inhoudelijk aanspreekpunt voor de collega's van het taakveld informatievoorziening binnen de afdeling crisisbeheersing.
  • Je hebt contact met leveranciers over het laten opstellen van contracten en SLA’s en bewaken van de uitvoering daarvan.
  • Je coördineert en stelt eisen op ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding (vb. doelarchitectuur i.s.m. architecten);
  • Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en de doorontwikkeling voor de informatievoorziening;
  • Je vertegenwoordigt de afdeling crisisbeheersing in (inter)regionale en landelijke netwerken op het gebied van informatiemanagement. Je neemt deel aan (inter)regionale en landelijke samenwerkingen;
  • Je draagt zorg voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatievoorziening;
  • Je coördineert de inventarisatie van de informatiebehoeften van de afdeling  crisisbeheersing en maakt de vertaling naar concrete projecten en de prioritering daarvan.

Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar voor 5 maanden voor 32 uur gemiddeld per week. De ingangsdatum van de opdracht is op 1-7-2024. De inhuuropdracht kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, optioneel worden verlengd (2x maximaal 6 maanden). De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar alleen het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit zal leiden tot uitsluiting.
Je beschikt aantoonbaar over WO-werk- en denkniveau en minimaal een HBO-diploma. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
Je hebt aantoonbaar in de periode 2021-heden minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.
Je hebt recent, in de periode 2021-heden aantoonbaar relevante werkervaring opgedaan met IV-projecten binnen een veiligheidsregio. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet. Beschrijf het soort project, de looptijd van het project en de gemiddelde tijdsbesteding per week van het project.
Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

25 %
Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het leggen van verbinding leggen tussen verschillende afdelingen/teams, managers en medewerkers. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden en toelichting, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.
25 %
Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je makkelijk en in begrijpelijke taal communiceert met collega's, managers en externe partijen. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.
25 %
Je hebt aantoonbaar kennis van landelijke en interregionale IV-ontwikkelingen. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.
25 %
Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. - Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten) - Motivatie is deels volledig en helder (2 punten) - Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 100,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

De volgende competenties zijn van toepassing in de interviewfase:

1. Organisatiesensitiviteit

2. Samenwerkingsgericht

3. Overtuigingskracht

4. Initatiefrijk en positief

5. C onceptueel denkvermogen

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.

Interviewfase

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien in het geval meer dan 3 kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien VGGM zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien VGGM van mening is dat de kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal VGGM de kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een andere kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen. Ook bij het afzeggen van het interview door de kandidaat heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een volgende kandidaat uit te nodigen.

VGGM heeft tevens de mogelijkheid, indien uit de interviews geen geschikte kandidaat naar voren komt, om de volgende kandidaat op de rangorde uit te nodigen voor een interview

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.