Procesregisseur VDG

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 1100
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Drenthe
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 21-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie
De missie van de VDG luidt: We werken samen aan collectieve, gemeentegrensoverschrijdende en interbestuurlijke opgaven en behartigen de gemeenschappelijke belangen van twaalf Drentse gemeenten. De bijbehorende visie luidt: In de periode 2023-2027 werken de Drentse gemeenten samen aan een aantrekkelijke agenda, hebben een gezamenlijke lobbyagenda, werken nauw samen met de provincie en waterschappen aan maatschappelijke opgaven en zijn actief en betrokken lid van de VNG. De inhoudelijke samenwerking in de portefeuilles vormt het hart van de samenwerking in VDG-verband. We behouden de acht portefeuilles die ook in de vorige bestuursperiode bestonden. Van alle opgaven binnen alle portefeuilles zien we voor deze bestuursperiode de volgende drie grootste opgaven: 1. Gezondheid en Preventie, 2. Energie en Klimaat en 3. Wonen en landelijk gebied. Naast de portefeuilleprogrammering bestaat de Samenwerkingsagenda uit drie VDG-brede thema’s, die meer zorg, tijd en aandacht verdienen ten gunste van de inhoudelijke opgaven waar in de portefeuilles aan wordt gewerkt:

 1. Een verkenning naar de behoefte rond gezamenlijke kennisontwikkeling;
 2. Een verkenning naar de behoefte om samen te werken rond personele schaarste;
 3. Het versterken van de Drentse lobbykracht.

Opdracht
Als procesregisseur van de VDG ben je samen met de ambtelijk secretaris aan zet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda. Je bent een regisseur, coördinator, aanjager, organisator en ondersteuner tegelijk. Je schaakt binnen de context van een (complexe) politiek bestuurlijk speelveld op de borden van netwerken, kennisdelen, samenwerken en belangenbehartiging.

Je werkt samen met ambtenaren van de gemeenten en provincie aan het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten en wensen. Je bent goed in staat om ambitie en visie te vertalen naar concrete resultaten en acties. Je hebt een neus voor actuele ontwikkelingen en weet voor gemeenten relevante thema’s te agenderen.

Je bent het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles uit de strategische agenda. Daarnaast ben je voor een aantal portefeuilles secretaris en adviseer en ondersteun je portefeuillehouders en bestuurlijk trekkers bij de activiteiten binnen de portefeuilles.

Je vertegenwoordigt de belangen van de Drentse gemeenten binnen en buiten de provincie Drenthe. Je bouwt en onderhoudt een breed netwerk rondom de opgaven uit de strategische agenda.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare bekendheid in het Drentse netwerk en daarmee kennis van en met de Drentse overheden (motiveer dit in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als procesregisseur binnen een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (inter)bestuurlijke samenwerking (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo in een bestuurlijke richting (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden van processen of projecten binnen een overheidsinstelling
3. Minimaal 32 uur beschikbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 1 februari 2025.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: Ja, echter zijn er dagelijks externe afspraken in de regio.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 mei 2024 van 09:00 uur tot 14:00 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).