Projectleider civiele techniek

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 1036
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 24 per week
Tarief: €97,25 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: medio-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Opdracht
Je bent als projectleider Civiele Techniek eindverantwoordelijk voor het afgesproken werkresultaat voor werken in relatie tot (her)inrichting, ontwikkelingen en reconstructies van de openbare ruimte. Met dit soort werken wordt gestuurd op het bereiken van een resultaat, binnen afgebakende kaders, doelstellingen en middelen. Je stelt de projectopdracht op,  stuurt en rapporteert op de bekende GROTICK elementen. In een infrastructureel herinrichtingsopgave zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Je doorloopt de faseringen door tijdig en volgens de kwaliteitsstandaarden de producten te leveren die binnen de werkfases zijn afgesproken. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de eindproducten die gekoppeld zijn aan de Go/ No Go momenten naar een volgende fasering. Je handelt omgevingssensitief waarbij je op basis van de communicatie- en participatiestrategie stakeholders op een juiste wijze betrekt. Daarnaast schakel je tijdig met de ambtelijk opdrachtgever tussen de techniek, omgeving en politiek.

In de positie van projectleider is het van belang dat je daadkracht toont en over groot verantwoordelijkheidsbesef beschikt. Dit kan zich uiten in je budgetbeheer of het op de juiste manier betrekken van de stakeholders. Je gaat gestructureerd, plan- en procesmatig te werk en gebruikt je analytische vermogen om samen met collega’s een werkresultaat op te leveren die optimaal beheersbaar is. In onze politiek-bestuurlijke organisatie weet jij je weg prima te vinden en haalt voldoening uit het schakelen met verschillende afdelingen. Je communicatieve vaardigheden sluiten hierop aan en je weet net zo makkelijk op schrift te rapporteren als mondeling betrokkenen te informeren.

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Civiel binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Civiel met de verantwoordelijkheid om sturing te geven aan werkvoorbereiders, ontwerpers, directievoerders en toezichthouders en externe ingenieursbureaus (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Civiel binnen complexe ontwikkelingsprojecten (Bouw -en Woonrijp maken BRM/ WRM) (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met omgevingsmanagement inclusief participatietrajecten (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
9. Een maximaal uurtarief van € 97,25-  incl. reiskosten en fee Flextender en excl. btw (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met UAV en RAW systematiek (duidelijk weergegeven in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met projectmatig werken principes zoals Prince2 of IPM;
4. Aantoonbare werkervaring opgedaan als projectleider voor het leiden van een civiel technisch project;

Benodigd aantal professionals:
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 16 mei 2024 van 14:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.