Projectleider Civieltechnische Projecten Openbare Ruimte

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1301
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 36 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 29-05-2024
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie


Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht


Ter versterking van het Team Projecten Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider. Team Projecten Openbare Ruimte bestaat uit 31 vaste medewerkers en een flexibele schil, bestaande uit projectleiders, ontwerpleiders, directievoerders, toezichthouders en (project)ondersteuning.

Team Projecten Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten. De projecten kunnen betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling en op herinrichting van de openbare ruimte. Van initiatieffase tot en met de overdracht aan de beheerders. Projecten in de openbare ruimte worden steeds complexer door de verschillende opgaven en vraagstukken die in de projecten samenkomen. Denk daarbij aan leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en assetmanagement. Daarnaast bereiden wij ons voor op de komst van o.a. de Omgevingswet en zitten wij in de transitie naar Gebiedsgericht Werken. De complexiteit van projecten vraagt om strategische afwegingen en rekenschap van de politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Als projectleider openbare ruimte ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van civiel- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte. Je werkt professioneel en projectmatig en je beheerst het vak van projectmanagement uitstekend. Je werkt nauw samen met je opdrachtgevers, je adviseert hen over het project en zorgt voor een goede opdrachtformulering. Je bent de centrale schakel in de samenwerking met interne en externe stakeholders. Je bent de regisseur in participatieprocessen en het aanspreekpunt voor inwoners. Je bent daarbij ook verantwoordelijk voor de communicatie intern en extern, inclusief het tijdig informeren van het lijnmanagement.

Meer inhoudelijk ben je in de rol van projectleider o.a. verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, ramingen, contractvorming, controle en de veiligheid van de projecten die je leidt. Je bewaakt continu de kwaliteit, planning, het budget en de risico’s van de projecten.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Minimaal een afgeronde opleiding Civiele Techniek op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Openbare Ruimte;
3. Beschikbaar per 29 mei 2024 voor tenminste 36 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW, inclusief kosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Civiele techniek Openbare Ruimte (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met contactvormen UAV, UAVgc en RAW (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing en werkervaring met functioneel specificeren (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met werken in een omgeving met slappe bodem /zettingsgevoelig gebied (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het regisseren van participatietrajecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals


1-2.

CV-eisen


Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie


- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).