Projectleider Plan van aanpak Dakloosheid

Logo van Regio Gooi en Vechtstreek met een kleurrijk abstract golfmotief naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1523
Organisatie: Regio Gooi en Vechtstreek
Locatie: Regio Gooi en Vechtstreek
Uren per week: 20 -24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 23-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Eemnes en Wijdemeren. Wij bestaan uit de volgende organisatieonderdelen: Beleid en Bestuur, Maatschappelijke Dienstverlening, Inkoop en Contractbeheer, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Onderwijs en Werk, Grondstoffen en Afvalstoffendienst, Concernstaf Bedrijfsvoering en de Regionale Ambulancevoorziening. Er zijn ca. 500 medewerkers in dienst bij onze organisatie.


Opdracht

Het in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners uitvoeren van het 'Regionale plan van aanpak Dakloosheid 2024 - 2025'.

Werkzaamheden: je draagt zorg voor het uitvoeren van de zes actielijnen, zoals verwoord in het plan van aanpak Dakloosheid (conform de daarin opgenomen activiteiten, beoogd effect, planning en middelen).

De opgaven per actielijn zijn:

  • Actielijn 1: Versterken vroegsignalering door het aanscherpen van de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden.
  • Actielijn 2: Voorkomen van dakloosheid door realiseren van betaalbare woonruimte voor (dreigende) daklozen bij economische en/of relatieproblemen.
  • Actielijn 3: Realiseren van In Between Places 2 en Keerpunt 2 (Skaeve Huse).
  • Actielijn 4: Afstemming beleid briefadres en regie op de big five t.b.v. preventie op risicovolle momenten.
  • Actielijn 5: Verkennen van mogelijkheden voor het versterken van regionale capaciteit en ondersteuning van gemeenten bij inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio Gooi en Vechtstreek.
  • Actielijn 6: Voorkomen van knelpunten voor LHBTIQ+/regenbooginwoners in het dagelijks leven en in 24-uurs setting.


Vereisten/knock-outcriteria

1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en/of Senior Adviseur bij een gemeente of gemeentelijke instelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
4. Aantoonbare werkervaring met betrekking tot dakloosheid (omschrijf dit duidelijk in cv);


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Aantoonbare kennis van het landelijk beleid m.b.t. het Nationaal Actieplan Dakloosheid en bijbehorende programma’s (omschrijf dit duidelijk in cv); (35 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en/of Senior Adviseur bij een gemeente of gemeentelijke instelling; (30 punten)
7. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau; (15 punten)
8. Aantoonbare werkervaring binnen de regio Gooi en Vechtstreek. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen:

☒Ma – ☒Di – ☒Wo – ☒Do – ☒Vr – ☐Za – ☐Zo

Flexibel inzetbaar, niet gekoppeld aan vaste dagen/momenten. En zelf dus het eigen werk goed kunnen plannen.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 mei 2024 van 9.30 tot 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 23 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.