Projectsecretaris brandweer

Logo van veiligheids- en gezondheidsregio gelderland-midden, met kleurrijke stervormen en de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1736
Organisatie: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Locatie: Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Uren per week: 32 uur gemiddeld
Tarief: €90 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 4x maximaal 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. VGGM is een boeiende organisatie waar de hulpverlening voor Gelderland Midden samen komt. We blussen branden, reanimeren, vaccineren, voorkomen incidenten en doen nog veel meer voor onze inwoners. www.vggm.nl .

Wat ga je voor ons doen?

Als projectsecretaris ondersteun je verschillende projectleiders bij lopende en startende projecten. Je hebt niet alleen een ondersteunende rol. Je bent ook sparringpartner voor het projectleiders. Hiermee ontzorg je projectleiders zodat ze in staat worden gesteld om zich te richten op de realisatie van de projectdoelen en sturing van het project.

De projectsecretaris haalt voldoening uit het structureren en implementeren van de ‘projecten’. Hij of zij wordt enthousiast van het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen en realisatie en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar ‘can do’ opstelling.

Je gaat werken voor de Brandweer en wordt als het nodig is ook bij andere afdelingen ingezet. Je rapporteert aan de afdelingsmanager Staf Brandweer en Crisisbeheersing.

Wij denken aan een mogelijke bijdrage aan de volgende projecten/klussen: werving en selectie brandweervrijwilligers, bluswatervoorziening, begeleidingsgroep evaluatie 24-uursdienst, brandrisicoprofiel.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op 6 juni . Gelieve hier rekening mee te houden.


Verantwoordelijkheden

 • Je stelt projectopdrachten en -contracten op in overleg met opdrachtgevers en projectleiders, projectteams.
 • Je schrijft van de projecten eindrapportages en/of beleidsnoties.
 • Je geeft advies over de opzet of uitvoering van diverse projecten.
 • Je controleert de voortgang en kwaliteit van het project.
 • Je werkt samen met de adviseurs Projectportfoliomanagement en Projectmanagement
 • Je beheert het project- en programmadossier (archiveren van projectdocumentatie) en legt (tussentijdse) besluiten vast.
 • Je verzorgt het relatiebeheer en communicatie tussen het project en de organisatie.
 • Je plant en bereidt overleggen of bijeenkomsten voor. Je notuleert bij overleggen en bewaakt actiepunten .

Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar voor 6 maanden voor 32 uur gemiddeld per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 10 juni en 1 juli 2024. De inhuuropdracht kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, optioneel worden verlengd (maximaal 4 keer 6 maanden). De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar alleen het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit zal leiden tot uitsluiting.

Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding, bijv. Integrale Veiligheid of Bestuurskunde (richting Besturen van Veiligheid) of Informatiewetenschappen. Aangevuld met diverse opleidingen en trainingen op het gebied van projectmanagement. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je hebt recent, in de periode 2019-heden, aantoonbaar ervaring opgedaan met projectmanagement en de werkzaamheden in de rol van projectsecretaris. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je hebt werkervaring bij een overheidsorganisatie en daarmee zakelijk inzicht in processen van overheidsorganisaties. Geef concreet aan welke rol je had binnen welke organisatie.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je sparringpartner bent van de projectleider. Je hebt daarbij ervaring met het kunnen schakelen tussen verschillende projecten, verbindingen leggen, omgaan met weerstanden en omgaan met deadlines. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat jij hebt gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je in staat bent duidelijke implementatie (beleids-)stukken te schrijven en beschikt over hands-on mentaliteit. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat jij hebt gedaan en welke uitdaging zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je beschikt aantoonbaar over ervaring binnen een overheidsorganisatie lijkend op VGGM. Geef concreet aan welke rol je had binnen welke organisatie. Veiligheidsregio (brandweer): 5 punten Gemeente: 3 punten Overige overheidsorganisaties: 1 punt Geen overheid: 0 punten, voldoet niet aan eis.

25 %

Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. - Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten) - Motivatie is deels volledig en helder (2 punten) - Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 1. Organisatiesensitiviteit
 2. Samenwerkingsgericht en verbindend
 3. Analytisch sterk
 4. Communicatief
 5. Doorzettingsvermogen en daadkracht/aanpakker

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien in het geval meer dan 3 kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien VGGM zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien VGGM van mening is dat de kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal VGGM de kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een andere kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen. Ook bij het afzeggen van het interview door de kandidaat heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een volgende kandidaat uit te nodigen.

VGGM heeft tevens de mogelijkheid, indien uit de interviews geen geschikte kandidaat naar voren komt, om de volgende kandidaat op de rangorde uit te nodigen voor een interview

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.