Senior applicatiebeheerder

Logo van rsd de liemers met gestileerde mensfiguren in oranje en paars met daaronder de tekst "maatwerk naar werk en inkomen".

Aanvraagnummer: 1619
Organisatie: Samenwerking de Liemers
Locatie: Samenwerking de Liemers
Uren per week: 16 - 24 uur per week
Tarief: €100 - €120 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 maal met telkens maximaal een half jaar.
Sluitingsdatum: 31-05-2024 13:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Wie zijn wij?

Samen met het Regionaal ICT en Inkoopdienstencentrum (RID) vormt RSD de Liemers de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (met in totaal ongeveer 115 medewerkers). De RSD is voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar de dienstverleningsorganisatie voor werk en inkomen.

Over RSD de Liemers

Bij de RSD werken ongeveer 80 medewerkers. De RSD is gevestigd in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar.

De RSD is een netwerkorganisatie die wendbaar anticipeert op veranderende vragen vanuit politiek en samenleving. Samen met ketenpartners werken we creatief aan maximale participatiekansen voor klanten en aan de rechtmatige verstrekking van een uitkering. We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. We houden rekening met het denk- en doe vermogen van onze klanten.

Het DNA van de RSD geeft invulling aan onze kernwaarden Maatwerk, Perspectief en Vakmanschap en investeert hierin. We dragen actief bij aan landelijke ontwikkelingen rond vakmanschap van DIVOSA en SAM.

Wat ga je doen?

Als Applicatiebeheerder voer je werkzaamheden uit in het kader van de Participatiewet en aanverwante wetgeving.


Verantwoordelijkheden

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Beheer van Suite4SociaalDomein, andere varianten van Suite, Cognos en andere systemen
  • Beter inrichten van Cognos, inclusief bouwen van dashboards en genereren van (standaard) rapporten
  • Scripts schrijven (SQL)
  • Advies uitbrengen, bijvoorbeeld over koppelingen met het boekhoudkundig systeem of veranderingen naar aanleiding van wetswijzigingen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 en liefst nog eerder tot en met 31 december 2024 voor 16-24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel maximaal 2 maal met telkens maximaal een half jaar worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

* Kennis van Suite4SociaalDomein, o.a. op het gebied van beheer, inrichting van werkprocessen, werking autorisatiestructuur, documentvorming, koppelingen met o.a. Zaaksysteem (Decos Join), CBS, Inlichtingenbureau; * Kennis van berichtenverkeer Jeugd/WMO; * Kennis van Cognos, o.a. van de Suite4werk database (GWS4all) en op het gebied van beheer, het bouwen van gegevensmodules en gegevenssets op basis van de package, het bouwen van rapporten, het bouwen van dashboards; * Kennis van SQL; scripts kunnen schrijven, scripts kunnen toepassen voor verwerking maandelijkse productencatalogus Jeugd/WMO; * Kunnen adviseren over gevolgen van wetswijzigingen en efficiëntere invulling rapportages * Ervaring met kennisoverdracht/begeleiding van collega’s met genoemde applicaties. * Boekhoudkundige kennis/inzicht. Deze kennis en ervaring blijkt uit het ingediende CV en/of een beschrijving.

Relevante opleiding en certificaten voor werken met genoemde applicaties. Dit blijkt uit het ingediende CV en/of een beschrijving.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

100 %

Coachen en begeleiden van medewerkers en de adviesrol over wetswijzigingen en mogelijke verbeteringen is voor RSD heel belangrijk. Geef aan welke ervaring je hiermee hebt. - Je hebt zeer ruime ervaring op alle vlakken scoort 5 punten - je hebt ruime ervaring op genoemde vlakken scoort 3 punten - Je hebt enige ervaring op genoemde vlakken scoort 0 punten


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

- coachingsvaardigheden

- overbrengen van kennis

- analytisch

- verbanden kunnen leggen tussen inhou en applicatie


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvindenin de week van 3 tot 7 juni. Gelieve hier rekening mee te houden.