Senior Beleidsadviseur (project Tarievennota en SportKompas)

Logo van Gemeente Brummen met een gestileerde blauwe leeuw die in een groene boom met rode vruchten klimt, naast de tekst "Gemeente Brummen.

Aanvraagnummer: 1915
Organisatie: Gemeente Brummen
Locatie: Gemeente Brummen
Uren per week: 28-36
Tarief: €85 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Om het project Tarievennota en beheersvorm Sportkompas te leiden zijn wij op zoek naar een stevige, senior beleidsadviseur met specifieke kennis op gebied van sport en lokale sportverenigingen. We verwachten dat de opdracht 6 tot 9 maanden in beslag zal nemen.


Verantwoordelijkheden

De adviseur die we zoeken:

 • heeft inhoudelijke en financiële kennis over initiatieven en programma’s vanuit landelijke sportbonden en fondsen die van belang kunnen zijn voor verenigingen in de gemeente Brummen.
 • is s terk in financiën inclusief het financiële beheer en verhuur van sportaccommodaties en doorberekeningen aan sportverenigingen.
 • is g edreven om complexe zaken tot in detail uit te zoeken en om deze daarna te gaan vereenvoudigen in werkbare (financiële) afspraken.
 • is s terk in relatiebeheer en relatieopbouw.
 • is sterk in onderhandelen en
 • is een ervaren adviseur voor de portefeuillehouder en het college.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Minimaal 3 jaar ervaring als beleidsadviseur binnen een gemeentelijke organisatie

Mimimaal HBO/WO niveau


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op indiendatum (eerste bovenaan)
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. Mocht de kandidaat , organisatie en opdracht geen geschikte match opleveren, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

10 %

Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding.

40 %

> 7 jaar werkervaring als beleidsadviseur binnen een gemeentelijke setting Beoordelingskader: Ervaring sluit voldoende aan (1 punt) Ervaring sluit goed aan (3 punten) Ervaring sluit uitstekend aan (5 punten)

15 %

Aantoonbare kennis en ervaring met en binnen het aandachtsgebied van sport en lokale sportverenigingen Beoordelingskader: Ervaring sluit voldoende aan (1 punt) Ervaring sluit goed aan (3 punten) Ervaring sluit uitstekend aan (5 punten)

30 %

> 5 jaar werkervaring met het aandachtsgebied Sport in het Sociaal Domein Beoordelingskader: Ervaring sluit voldoende aan (1 punt) Ervaring sluit goed aan (3 punten) Ervaring sluit uitstekend aan (5 punten)

5 %

Gemeente Brummen hecht waarde aan een goede werk-privé balans en is een voorstander van duurzaam reizen voor woon-werk verkeer. Hybride werken hoort zeker tot de mogelijkheid, maar gezien de aard van de functie zal ook deels op locatie worden gewerkt. We wensen de reisafstand zoveel mogelijk te beperken. Beoordelingskader: Reisafstand is meer dan 50 km enkele reis (1 punt) Reisafstand is tussen de 35-50 km (3 punten) Reisafstand is minder dan 35 km (5 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 85,00
Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens de interviewfase worden, naast het verifiëren van de toetsingscriteria, de volgende aspecten seperaat getoetst:

 • Je hebt een goed gevoel voor ambtelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en weet hierbinnen te acteren.
 • Je weet van aanpakken en bent aantoonbaar in staat om complexere dossiers tot een goed einde te brengen.
 • Je bent een sterke schrijver van moderne adviezen.
 • Je legt makkelijk verbinding met de uitvoeringpraktijk en weegt ervaringen en knelpunten mee in het beleidsadvies.
 • Je hebt ervaring in het leiden van projecten.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de eerste, tweede en derde plaats innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de eerste drie plaatsen inemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. I

De interviews zullen plaatsvinden in de ochtend van DATUM. Gelieve hier rekening mee te houden.