Senior inkoopadviseur Buitendienst

Logo van de gemeente Midden-Drenthe met gestileerde tekst en een grafisch element in turquoise.

Aanvraagnummer: 819
Organisatie: Gemeente Midden-Drenthe
Locatie: Beilen
Uren per week: minimaal 24 (variabel, afhankelijk van de voortgang) per week
Tarief: €115 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ruim 300 vaste medewerkers en maken we ook gebruik van een flexibele schil. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen onderling en met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners en bestuur optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Er moet nog veel gebeuren. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.

Projectopdracht

 • Het opstellen van een (integrale) inkoopstrategie op bovengenoemde vraagstukken.
 • Het opstellen van inkoopadviezen.
 • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten in samenspraak met het team.
 • Het uitvoeren van aanbestedingen op bovengenoemde vraagstukken.
 • Het voeren van projectleiding.

Competenties

 • Overtuigingskracht: Je overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen;
 • Communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk;
 • Omgevingsbewust: je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Samenwerken: je bent dialooggericht en doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht;
 • Autonoom: Je bent in staat zelfstandig te werken, pakt regie en weet je je weg te vinden in onze organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen het fysieke gemeentelijke domein ( 50 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar (50 punten).

Vereisten/knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen het fysieke gemeentelijke domein;
5. Aantoonbaar bezit van Nevi 1 & 2, of vergelijkbare inkoopopleiding (bijv. conducto);
6. Aantoonbare werkervaring met complexe inkoopvraagstukken en inkoopstrategie.
7. Maximaal uurtarief € 115,- exclusief btw, inclusief reiskosten.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10/11 (cao-gemeenten).

Benodigd aantal professionals
Voor deze specifieke opdracht is 1 professional nodig. Inschrijving als duo is mogelijk, waarbij 1 kandidaat hoofdverantwoordelijk is voor de totale opdracht.

Indien er gelijktijdig meerdere opdrachten van gemeente Midden-Drenthe uitgezet zijn, is een combinatie van professionals/opdrachten mogelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg uitgevoerd. Voorop staat voortgang en resultaten boeken.

De wens is om in het begin zo veel mogelijk op kantoor aanwezig te zijn (met name maandag, dinsdag en donderdag). We vinden het belangrijk dat je de organisatie leert kennen. Na de inwerkperiode kan er in overleg hybride gewerkt worden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 26 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender daarom de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender via de facturatiemodule van Flextender. Als u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord met deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • ZZP-ers kunnen via Flextender zelfstandig inschrijven op deze opdracht. Dit verdient ook de voorkeur van onze opdrachtgever.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Als de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Als de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.