Sociaal werker gebiedsteam WMO

Logo van gemeente harlingen met gestileerde blauwe en groene golven met de tekst "gemeente harlingen" naast een grafisch element.

Aanvraagnummer: 1136
Organisatie: Gemeente Harlingen
Locatie: Harlingen
Uren per week: 28
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: indien gewenst mogelijk
Sluitingsdatum: 14-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Gemeente Harlingen is een ambitieuze gemeente die graag werkt met een tikkeltje eigenzinnigheid in zijn bol en waar de saamhorigheid voelbaar is tussen iedere afdeling. Je komt in een organisatie die druk bezig is zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Als sociaal werker ben je een echte verbinder en weet je van aanpakken. Het Gebiedsteam Harlingen bestaat uit drie teams: Stad, Jeugd en beleid. Deze functie valt onder het Stadsteam. De sociaal werkers zijn generalisten en hebben allemaal hun eigen specialisme. Kenmerkend voor het werken in Harlingen is dat er met veel gedrevenheid en plezier met elkaar, ketenpartners, de inwoners en vrijwilligers wordt samengewerkt. Vanuit  een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteunen we elkaar op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak.

 • Als sociaal werker ga je op huisbezoek of neemt telefonisch contact op met mensen die zich bij het Gebiedsteam hebben gemeld.
 • Je richt je op de WMO  begeleiding en dagbesteding, en kunt indien gewenst ook de andere WMO  voorzieningen afgeven.
 • Je verzorgt de toegang voor Beschermd Wonen en bent bekend met de werkwijze vanuit Sociaal Domein Fryslan.
 • Je verheldert en analyseert hulpvragen, creëert en mobiliseert samen met betrokkenen hun netwerk.
 • Je hebt kennis over Schuldhulpverlening en kunt inwoners hierin ondersteunen.
 • Je stelt samen een helder plan van aanpak op, waarbij de hulpvraag beantwoord wordt  en alle relevante leefgebieden betrokken zijn. Ook bied je op een begrijpelijke wijze informatie en advies.

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt makkelijk contact, jij kunt je inleven in andermans situatie en je staat bovenal stevig in je schoenen. Je hebt oog voor de mens achter het gedrag en de vraag. Je houdt de regie bij de mensen zelf
 • Je bent betrouwbaar en hebt kennis van wet en regelgeving. Je kunt dit op de juiste manier overbrengen. Je kunt snel schakelen en prioriteiten stellen.
 • Je werkt zelfstandig, maar weet ook de samenwerking met je collega’s te vinden.
 • Je bent communicatief vaardig en gaat zorgvuldig te werk als het gaat om het rapporteren en het verwerken van (persoons)gegevens.
 • Je bouwt je netwerk op en hebt op deze manier korte lijnen voor het snel doorverwijzen via de juiste kanalen.
 • Je hebt kennis over en ervaring met de WMO. Je hebt plezier in het oppakken en afhandelen van WMO aanvragen en weet de reikwijdte van de WMO goed uit te leggen.

Op de eventuele opdracht zijn de Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Harlingen 2017 (KvK nummer 50945149) van toepassing. Deze zijn separaat bijgevoegd . Toepasselijkheid van uw (of door u gehanteerde) algemene (leverings) voorwaarden is uitgesloten.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 1 juni 2025 voor 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
- Heb je minimaal 2 jaar werkervaring binnen het sociaal domein, specifiek WMO voorzieningen en begeleiding en beschermd wonen. - Het is een pre als je kennis hebt van gemeentelijke systemen;
- Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding afgeronde sociaal agogische beroepsopleiding bij voorkeur Social Work;

Prijs (eisen)

Minimaal: € 40,00
Maximaal: € 80,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria (wensen)

30 %
Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding afgeronde sociaal agogische beroepsopleiding bij voorkeur Social Work;
20 %
Heb je minimaal 1 jaar werkervaring binnen het sociaal domein, specifiek WMO voorzieningen en begeleiding
50 %
Specifieke Kennis van Wmo voorzieningen en begeleiding, schuldhulpverlening en psychopathologie

Het interview

Als Inschrijver in de top x [invullen aantal] is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.