Stedenbouwkundige

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 1393
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam-Voorburg
Uren per week: 28 tot 36 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Stedenbouw;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als stedenbouwkundige bij een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van € 110 ,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 3 juni voor minimaal 28 tot maximaal 36 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht inclusief de verlengingen;


Gunningscriteria (weging)


5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau op het gebied van Stedenbouw (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige bij een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de volgende software systemen adobe, Sketch up en ACAD (25 punten);
a. 1 van de benoemde systemen (5 punten);
b. 2 van de benoemde systemen (15 punten);
c. 3 van de benoemde systemen (25 punten);
d. geen van de benoemde systemen (0 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met opstellen van gebiedsvisies en stedenbouwkundige plannen (benoem van beiden minimaal 2 voorbeelden in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.
Gemiddeld 28– 36 uur per week, met een maximum aantal te declareren uren van 36 uur per week


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn op donderdag 30 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie


De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. De gemeente voorziet in een telefoon/laptop.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.