Jeugd Consulent

Logo van Gemeente Zwartewaterland met een gestileerde vlag boven de namen van de steden Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

Aanvraagnummer: 1394
Organisatie: Gemeente Zwartewaterland
Locatie: Hasselt
Uren per week: 28 tot 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Overijssel
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdrachtOrganisatie, Beleef de Gemeente Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.


Opdracht

In Zwartewaterland ontwikkelen we nieuwe methodes om de ondersteuning aan inwoners beter, efficiënter én goedkoper te maken. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van de inwoner, het netwerk en de algemene middelen. In jouw rol als jeugdconsulent ga je op basis van de hulpvraag van ouders op zoek naar de achterliggende oorzaken van die hulpvraag. Je gaat in gesprek met het gezin om te zoeken naar passende hulp. Hierbij waak je ervoor dat je niet meegaat ín het gezin; jij staat ze bij vanaf de zijlijn. Je bent niet de hulpverlener, maar de persoon die de hulpverlening, indien nodig, inschakelt. Hiervoor moet je kunnen meebewegen én grenzen stellen.

Geen enkele case is hetzelfde, dus kom je regelmatig gezinnen tegen waarop meerdere domeinen van toepassing zijn. Vandaar dat je naast je kennis van het domein Jeugd beschikt over inzicht in participatie en WMO. Als de situatie erom vraagt signaleer je dat en schakel je met je collega's van de andere teams. Collega’s met verschillende expertises, zoals jeugd- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en huiselijk geweld. Als onderdeel van het team Jeugd werk je zeer zelfstandig aan je eigen caseload. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor en je kan omgaan met de dynamiek van onverwachte wendingen in je planning. Je praktische werkzaamheden bestaan onder andere uit het:
- Plannen en afnemen van gesprekken met inwoners;
- Inventariseren van de zelfredzaamheid en het participatievermogen van de inwoner en het netwerk;
- Opstellen van passende en haalbare plannen van aanpak;
- In beeld brengen van de betrokkenen en acties uitzetten;
- Controleren van de voorgang en resultaten van de acties;
- Regisseren van netwerkoverleggen met én voor de jeugdigen;
- Regie nemen bij crisissituaties in samenwerking met de procesregisseur Veiligheid.

Wat ons betreft is het logisch dat je over een uitmuntend empathisch vermogen beschikt. Goed kunnen luisteren naar en inleven in wat er nodig is, behoort immers tot de kern van je werkzaamheden. Elke nieuwe case begint met een goed gesprek met de inwoner met een hulpvraag. Je communiceert dan ook makkelijk met mensen van verschillende niveaus en met verschillende achtergronden. Daarnaast ben je in staat objectief te oordelen over situaties en waar nodig stap je over je eigen normen en waarden heen. Bijvoorbeeld wanneer die in een gezin afwijken van die van jou, maar geen negatieve impact hebben op de kinderen. En uiteraard beschik je over een flinke dosis stressbestendigheid, want soms vliegen de crisissituaties je om de oren. Daarnaast heb je:


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van pedagogiek, SPH of MWD;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in jeugdconsulent / casemanager jeugd binnen een zorgorganisatie of gemeente;
3. In het bezit van een SKJ registratie (vermeld het nummer en verloopdatum in het cv);


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in jeugdconsulent / casemanager jeugd binnen een zorgorganisatie of gemeente (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen een wijkteam (35 punten);
6. Aantoonbare kennis van de jeugdwet (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: in overleg, een dag in de week thuiswerken is mogelijk waarbij de thuisdynamiek niet leidend mag zijn. Fysieke aanwezigheid moet tijdens je werkdagen mogelijk blijven.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 mei 2024 , van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • De gemeente vraagt om een maandelijkse facturatie met prestatieverklaring.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. (eisen apparatuur) De laptop draait op Windows 10 of Windows 11 en heeft een USB-C aansluiting heeft die de Thunderbolt 4 standaard ondersteunt. De telefoon wordt door de fabrikant nog wordt ondersteund met updates en is voorzien van de laatste updates. Wordt niet op afstand beheerd door een andere organisatie (2 MDM beheer oplossingen op 1 toestel is niet mogelijk)