Projectmanager Vastgoed + huisvesting begraafplaats Bosrust

Logo van gemeente zeist met een abstract ontwerp met blauwgroen strepen die een gestileerde 'z' vormen boven de tekst 'gemeente zeist.

Aanvraagnummer: 1392
Organisatie: Gemeente Zeist
Locatie: Zeist
Uren per week: 20-24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie


De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om die dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.


Opdracht

Deze opdracht is samengesteld uit 2 verschillende projecten:

Huisvesting organisatieonderdeel begraafplaats Bosrust
Het (vernieuwde) crematorium Zeister Bosrust is in 2020 in gebruik genomen. Het is een mooi en duurzaam gebouw. Om de dienstverlening en faciliteiten van Zeister Bosrust verder te ontwikkelen moet een inpassingsstudie / haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarin de behoeften, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen helder worden benoemd, en de kosten worden geraamd. De knelpunten bevinden zich op het vlak van klantbediening, ruimtegebrek, werkruimte en installatiebeheer. De inpassingsstudie / haalbaarheidsonderzoek moet het fundament zijn waarop (bestuurlijke) besluitvorming kan plaatsvinden. Daarbij is politieke sensitiviteit, het overzien van het speelveld en geven van bestuurlijk advies belangrijk. Na besluitvorming moet uitvoering gegeven worden aan de oplossingsrichtingen. Opdrachtverstrekking, begeleiden werken, kwaliteitscontrole, budgetbewaking en afstemming betrokkenen maken dan deel uit van het takenpakket.

Renovatie van 60 grafkelders op de Oude Algemene Begraafplaats
De monumentale begraafplaats aan de Bergweg herbergt een grafkeldercomplex van 60 graven. Dit in vier rijen van 15 grafkelders waarbij de rijen strak tegen elkaar liggen. Het doel van de renovatie is om de cultuurhistorische waarde op een duurzame manier te behouden voor de toekomst. Op basis van een cultuurhistorische waardering en renovatieplan moet het project voorbereid en uitgevoerd worden. De projectleider initieert, coördineert en begeleidt de stappen tot en met de oplevering van de gerenoveerde grafkelders. Dit begint met een aanbestedingsstrategie. Naast de GOTIK aspecten vraagt de aard van dit project om uiterste zorgvuldigheid en inlevingsvermogen in het betrekken van en communiceren met interne en externe betrokkenen zoals nabestaanden. Ook het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen is een taak van de projectleider. Voor funeraire aspecten is een adviseur op de achtergrond aanwezig.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
3. Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement opgedaan in de rol van project- of programmamanager.


Gunningscriteria (weging)

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met vastgoedvraagstukken en monumentale renovatieprojecten bij een gemeente (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met opstellen van een haalbaarheidsonderzoek / inpassingstudie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het funerair werkveld (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met precaire communicatietrajecten (20 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een vastgoed opleiding zoals bouwkunde, technische bedrijfskunde. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg / na gelang het werk het vraagt


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 of donderdag 30 mei 2024, van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).