Beleidsadviseur Sociaal Domein

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1391
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker-Nootdorp
Uren per week: 20 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 21-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De vraagstukken van nu en morgen vragen om samenhang, kwaliteit en beheersing van de kosten.
En om professionals die graag kennis uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te maken is alle beleidsontwikkeling samengebracht in één afdeling Beleid.
Je maakt onderdeel uit van het team maatschappelijk beleid. Dit team houdt zich met name bezig met het ontwikkelen van beleid op diverse maatschappelijke thema’s en met het adviseren van het bestuur.


Opdracht

Je adviseert het bestuur over diverse onderwerpen die gaan over de jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, kind en scheiding en je onderhoudt de relatie met de betrokken organisaties. Je schakelt daarbij makkelijk tussen de regionale en lokale vraagstukken én tussen beleid en uitvoering. Specifiek geef je invulling aan de opdracht om ontmoetingsplekken voor jeugd te inventariseren en in beeld te brengen. Daarnaast ben je projectleider voor de Brede SPUK-regeling, waarbij je verantwoordelijk bent voor de coördinatie op inhoud, de voortgang en de budgetten. Voor genoemde werkzaamheden rapporteer je ook in onze P&C-cyclus.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider met het werken in complexe zowel regionale als lokale netwerken (benoem deze netwerken duidelijk in het cv);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van jeugd(gezondheidszorg), jeugd- en jongerenwerk, relatiemanagement subsidiepartners en Brede SPUK en ketenaanpakken;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (beleids) adviseur binnen het sociaal domein van een overheidsinstelling;


Gunningscriteria (weging)

6. Minimaal 5 jaar aantoonbare inhoudelijke werkervaring met advisering binnen het sociaal domein van een overheidsinstelling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als schakel tussen beleid en uitvoering, door het vertalen van beleid in verordeningen, beleidsregels en werkprocessen breed binnen het sociaal domein. Benoem dit doormiddel van een voorbeeld (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het coördineren van de samenwerking met externe partijen en stakeholders (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting/voorbeeld) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleidsstukken (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht de opdracht niet te gunnen.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 mei 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie


- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.