Strategische manager Algemene gezondheidszorg

Logo van GGD Noord- en Oost-Gelderland, met gestileerde letters "GGD" in blauw met roze en blauwe accenten op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1328
Organisatie: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Locatie: Warnsveld
Uren per week: 36
Tarief: €120 - €140 per uur
Duur van de opdracht:
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 11-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

De opdracht betreft: De tijdelijke vervanging van de strategisch manager AGZ. De vacature voor de vaste invulling is door GGD NOG uitgezet.

Algemene informatie

De Gemeentelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost Gelderland (GGD-NOG) is de publieke gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De gehele organisatie telt 290 fte en zo’n 340 collega’s in 25 teams die dagelijks werken aan de gezondheid van de ruim 875.000 inwoners van de regio. De organisatie kent 3 clusters met elk een divers takenpakket. De clusters Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheid en Gezondheidsbevordering richten zich daarbij op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Het cluster Strategie, Onderzoek & Organisatie draagt zorg voor de dienstverlening aan de interne organisatie. De samenstelling van de clusters is geen vaststaand gegeven en zal medio 2024 worden geëvalueerd. De organisatie heeft als missie om haar inwoners een gezond houvast te bieden en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van haar inwoners. Hier zijn ze zowel in preventieve zin als in crisissituaties mee bezig. Zie voor nog veel meer informatie de website https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd. De omgeving waarin de GGD opereert om dit doel te bereiken vraagt om een flexibele en wendbare organisatie. De inrichting en aansturing moet dit faciliteren, zodat ingespeeld wordt op de vraag van zowel de externe als de interne klant. Dit streven wij na door onze professionals zelfstandigheid, zelfregie en autonomie te geven. De verantwoordelijkheden liggen zoveel mogelijk bij de teams. Tegelijkertijd is er de erkenning dat het ene team meer behoefte heeft aan sturing dan het andere team. Per team is maatwerk vereist.

Tot het cluster AGZ behoren de volgende zelforganiserende teams: in alfabetische volgorde: Doetinchem Studie, Forensische Geneeskunde, Gezondheidsbevordering nieuwkomers, Infectieziektebestrijding, Maatschappelijke zorg, Medische Milieukunde, Reizigersadvisering, Seksuele gezondheid, Toezicht kinderopvang, Tuberculosetebestrijding.

Omschrijving opdracht en taken

De interim Strategisch Manager Algemene Gezondheid AGZ krijgt als specifieke opdracht om de inrichting en sturing (tactisch management) van het cluster op orde te brengen onder randvoorwaarden van het organisatie plan NOG. Uitvoering hiervan is in afstemming met de opdrachtgever de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Opdrachtnemer rapporteert aan de DPG.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • sturen op gedrag en cultuur binnen je cluster en de organisatie;
  • bepalen strategie van de organisatie, het cluster en teams van het cluster;
  • eindverantwoordelijk voor producten en diensten van het cluster;
  • financieel verantwoordelijk / budgethouder;

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Ruime werkervaring in een leidinggevende en MT functie. Ervaring met implementeren van veranderingen, coachen van teams, intervisie en groepsdynamica processen.
afgeronde academische opleiding; kennis. Kennis en ervaring als manager AGZ bij een GGD, bij voorkeur bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 70 %
Gewicht van kwaliteit : 30 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Kennis: afgeronde academische opleiding; Inzicht in algemene gezondheidszorg (wet- en regelgeving, processen, financiering, etc.) Managementopleiding en trainingen
40 %
Ruime werkervaring als leidinggevende en een MT functie
20 %
Specifieke kennis en ervaring als Leidinggevende en MT bij een GGD, bij voorkeur ook bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 120,00
Maximaal: € 140,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

1. Zelfstandig: Onderneemt acties die meer geabseerd zijn op eigen overtuiding gdan op een verlangen om een ander een pleizer te doen:  een eigen koert varen.

2. Analytisch vermogen: signaleert peroblemen, herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; szoekte ter zake doende gegevens.

3. Overtuigingskracht: overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming t ekirjge n met bepaalde plannen, ideeen of producten.

4. Samenwerken: levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft fdat niet direct van persoonlijk belang is.

5. Stevige gesprekspartner: Met overtuigingskracht en uitstekende communicatieve vaardigheden ben je een stevige gesprekspartner

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 12 mei 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.