Technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur (2x)

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1325
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: 24 - 32 uur
Tarief: €90 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 3 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 26-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen als NAL Regio Oost Nederland gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk. Wat we daar allemaal voor doen staat in ons werkplan, GO-RAL 2024-2030 (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Hiermee worden gemeenten geholpen bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het gaat om laadinfrastructuur voor personenvervoer, maar ook om bijvoorbeeld logistiek. Voor die laatste sector is het ‘Plan van aanpak logistieke laadinfrastructuur’ opgesteld.

We werken aan laden langs corridors, bij individuele bedrijven en volgens onze bedrijventerreinenaanpak. Daarmee ondersteunen we (groepen van) ondernemers die willen verduurzamen en werken aan emissieloos vrachtvervoer. We zetten verschillende instrumenten in, zoals plankaarten en de netpotentiescan, en zorgen voor de verbinding met landelijke initiatieven, zoals LoLa, Verzorgingsplaatsen van de toekomst en Truckparkings. We begeleiden partijen bij het realiseren van laadinfrastructuur op openbaar-, privaat- en bedrijfsterrein. Zo zorgen we als provincies Gelderland en Overijssel voor de realisatie van duurzame laadinfrastructuur voor logistiek. Als onderdeel van de aanpak hebben de provincies plankaarten gemaakt voor de bedrijventerreinen. Daarin is de behoefte aan laadinfrastructuur op bedrijventerreinen en zijn geschikte laadlocaties in beeld gebracht, zowel op privaat als op publiek terrein. De plankaarten bieden inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de benodigde netcapaciteit. Deze informatie gebruiken we in gesprekken met ondernemers en netbeheerders om de realisatie van laadinfrastructuur voor te bereiden. De daadwerkelijke realisatie is niet de verantwoordelijkheid van de beide provincies. De vijf netbeheerders in Gelderland en Overijssel zijn bij dit plan betrokken, omdat de benodigde laadinfrastructuur een grote impact heeft op het elektriciteitsnet. De netbeheerders nemen de informatie uit de plankaarten mee in hun investeringsplannen, waarmee ze bepalen waar ze als eerste aan de slag gaan om meer ruimte op het net te maken. Het aantal elektrische logistieke voertuigen groeit naar verwachting de komende jaren flink, bijvoorbeeld door de komst van zero emissie zones voor stadslogistiek. Fabrikanten presenteren steeds meer elektrische modellen, ook steeds meer zwaardere vrachtwagens. Om deze marktontwikkelingen te ondersteunen is voldoende en passende laadinfrastructuur noodzakelijk. Technische expertise We ondersteunen de bedrijven bij het realiseren van laadinfrastructuur ook met technische expertise. Dat doet de technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur. Bedrijven kunnen laadinfrastructuur al in de fase voordat er een marktpartij geselecteerd is die de daadwerkelijke realisatie gaat uitvoeren bij ons terecht met al hun technische vragen over het onderwerp. Voor die rol zoeken we tijdelijk twee technisch adviseurs voor ieder 24 - 32 uur per week. Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod voor de toekomstige 12 maanden.

Verantwoordelijkheden

Als technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur werk je in een dynamische omgeving en een ontwikkelend vakgebied. De laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen is volop in ontwikkeling en met de vraagstukken rondom netcapaciteit is de opgave alleen maar ingewikkelder (en interessanter) geworden. Jij draagt bij aan slimme oplossingen door individuele bedrijven te voorzien van technische advisering en/of te ondersteunen bij de aanpak op bedrijventerreinniveau .

De verantwoordelijkheden van een technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur binnen de GO-RAL zijn:
 • Het verzorgen van adviezen aan individuele en groepen bedrijven inzake de technische inpassing van de benodigde laadinfrastructuur. Dit in de fase voordat er een marktpartij geselecteerd is die de daadwerkelijke realisatie op zich neemt.
 • Het ondersteunen op bedrijventerreinen bij het realiseren van de laadinfra voor logistieke voertuigen. Het onderhouden van goede relaties met netbeheerders voor afstemming rondom de realisatie van laadinfrastructuur. Het adviseren van individuele bedrijven binnen de grotere kaders van het plan van aanpak logistieke laadinfrastructuur en aandacht hebben voor de impact van de laadinfrastructuur voor de buurbedrijven. Het actueel inzicht hebben van de mogelijkheden die marktpartijen bieden inzake de laadinfra voor logistieke voertuigen. Dat doe je niet alleen want:
 • Je werkt nauw samen met anderen (front/back-office), zoals de logistieke makelaars en anderen die vanuit bredere verduurzaming op bedrijventerreinen aan het werk zijn.
 • Je vormt onderdeel van het cluster Logistieke laadinfrastructuur binnen NAL Regio Oost en denkt actief mee in de strategieën en projecten om voldoende en passende laadinfrastructuur te realiseren.

  Beschikbaarheid

  Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 24 - 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 september 2024 inzetbaar is voor 24 - 32 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
  Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of installatietechniek of elektrotechniek of in een vergelijkbare richting. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar. Indien een vergelijkbare richting wordt genoemd graag onderbouwen/aantonen waarom deze richting vergelijkbaar is aan de richting van werktuigbouwkunde of installatietechniek of elektrotechniek.
  Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) met het werken aan de voorbereiding en/of realisatie van lichte en/of zware laadinfrastructuur (hoogvermogen laden). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet.
  Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een rijbewijs B. Graag antwoorden met ja of nee. Indien externe in aanmerking komt voor een interview vragen we het rijbewijs B mee te nemen naar de afspraak.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 30 %
  Gewicht van kwaliteit : 70 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 5 van Externen samengesteld.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria Kwaliteit

  40 %
  Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) met klantgericht werken bij commerciële bedrijven in de logistieke sector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met klantgericht werken bij commerciële bedrijven in de logistieke sector (10 punten) Externe kan 1 of 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met klantgericht werken bij commerciële bedrijven in de logistieke sector (6 punten) Externe heeft geen ervaring met klantgericht werken bij commerciële bedrijven in de logistieke sector (0 punten)
  30 %
  Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) waardoor overzicht verkregen van de ontwikkelingen in de markt (aanbieders van laadinfra) van de zware laadinfra en lichte laadinfra zowel hardware matig als software matig, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit overzicht blijkt van de ontwikkelingen in de markt (aanbieders van laadinfra) van de zware laadinfra en lichte laadinfra zowel hardware matig als software matig (10 punten) Externe kan 1 of 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit overzicht blijkt van de ontwikkelingen in de markt (aanbieders van laadinfra) van de zware laadinfra en lichte laadinfra zowel hardware matig als software matig (6 punten) Externe heeft geen overzicht van de ontwikkelingen in de markt (aanbieders van laadinfra) van de zware laadinfra en lichte laadinfra zowel hardware matig als software matig (0 punten)
  20 %
  Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) met het samenwerken met netwerkbeheerders (zoals Liander en Enexis), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het samenwerken met netwerkbeheerders (10 punten) Externe kan 1 of 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het samenwerken met netwerkbeheerders (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het samenwerken met netwerkbeheerders (0 punten)
  10 %
  Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) met complexe organisatorische en technische vraagstukken rondom laadinfrastructuur waarbij samenwerking met meerdere stakeholders noodzakelijk was, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag ook de stakeholders benoemen. Externe kan minimaal 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met complexe organisatorische en technische vraagstukken rondom laadinfrastructuur waarbij samenwerking met meerdere stakeholders noodzakelijk was (10 punten) Externe kan 1 of 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met complexe organisatorische en technische vraagstukken rondom laadinfrastructuur waarbij samenwerking met meerdere stakeholders noodzakelijk was (6 punten) Externe heeft geen ervaring met complexe organisatorische en technische vraagstukken rondom laadinfrastructuur waarbij samenwerking met meerdere stakeholders noodzakelijk was (0 punten)

  Gunningscriterium Prijs

  Minimaal: € 90,00
  Maximaal: € 110,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

  1. Oplossingsgerichtheid: Je bent in staat ondernemers te helpen bij het denken in oplossingen en kansen.
  2. Relatiebeheerder: Je verstaat de kunst van het verbinden en vertrouwen te winnen van de diverse partijen (bedrijven, logistiek makelaars, netwerkbedrijven, etc). Ook het onderhouden van de relaties is belangrijk.
  3. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners, je bent in staat om LSD-communicatie (luistern, samenvatten en doorvragen) toe te passen en bent in staat om heldere adviezen te geven.
  4. Samenwerkingsgerichtheid: Je bent betrokken bij het team waarbinnen je functioneert en je weet met je ervaring vanuit jouw vakdiscipline ook mee te denken op strategisch niveau.
  5. Klantgerichtheid: Je bent in staat om de klantvraag aan te scherpen en af te pellen en om te bouwen naar een goede vraag die het verschil maakt bij de realisatie van de laadinfrastructuur.

  De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
  • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

  In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

  Interviewfase

  Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

  Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 5 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

  De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 5 juni en op donderdag 6 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

  De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

  In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

  Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

  In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

  De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.