Adviseur B VV BRIKS (Vergunningverlening Bouwen)

Logo van Omgevingsdienst Regio Nijmegen met een gestileerde afbeelding van een landschap met blauwe, groene en bruine lagen en de naam van de organisatie ernaast.

Aanvraagnummer: 1934
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Locatie: ODRN
Uren per week: 2 x maximaal 36 uur
Tarief: €75 - €97 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn op zoek naar een ervaren vergunningverlener die zelfstandig een Omgevingsvergunning kan verlenen. Het betreft in hoofdzaak bouwaanvragen, maar zo nu en dan zal het werkpakket met andere aanvragen worden aangevuld (reclame, inrit, kap en oa sloop).


Verantwoordelijkheden

Het zelfstandig coördineren en behandelen van een vergunningaanvraag. Contacten leggen met (wettelijke) adviseurs en de adviezen verwerken in de beschikking.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor maximaal 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Ervaring in procesmanagement en het afhandelen van Awb procedures.

HBO- opleiding


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

15 %

Opleiding Hbo Bouwkunde

30 %

Minimaal 3 jaar werkervaring bij een omgevingsdienst

15 %

Kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 onderdeel 2b

30 %

In het bezit zijn van het diploma ABW 2

5 %

Kennis van de Omgevingswet

5 %

Kennis van de Wet kwaliteitsborging


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 75,00
Maximaal: € 97,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:
1. Communiceren
2. Plannen en organiseren
3. Oordeelsvorming
4. Pragmatische ‘hands on’ mentaliteit
5. Hoog werktempo, outputgericht

De externe wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:
Zeer goed 10
Goed 8
Voldoende 6
Onvoldoende 4
Ruim onvoldoende 2

In totaal zijn er 5 competenties. De externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.