Beleidsmedewerker Natuur- en Landschapsbeheer

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 578
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 15-4-2024 t/m 1-9-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-4-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 05-04-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdrachtWat ga je doen?

Bij ons draait alles om het behoud en de bevordering van de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit in Noord-Brabant. Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Natuur- en Landschapsbeheer die wil bijdragen aan de Brabantse Agenda Natuurinclusief, de groenblauwe dooradering van het landschap en het versterken van de biodiversiteit in het landelijk gebied.


Als Beleidsmedewerker Natuur- en Landschapsbeheer werk je binnen ons programma Natuur. Je werkt nauw samen met andere experts op het gebied van ecologie, landschapsontwikkeling en duurzaamheid. Samen zetten jullie je in voor resultaten die zijn vastgelegd in het Beleidskader Natuur 2030 en de Uitvoeringsagenda. Je richt je vooral op de ontwikkeling van de Brabantse Agenda Natuurinclusief, waarin de belangen en kansen voor de biodiversiteit buiten het natuurnetwerk in combinatie met andere beleidsdomeinen in beeld worden gebracht. Daarnaast draag je bij aan de opgave binnen het Brabants Programma Landelijk Gebied rond de groenblauwe dooradering van het landschap om de biodiversiteit te versterken. Hierbij speel je een belangrijke rol in het inspelen op actuele ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Jouw takenpakket omvat bijvoorbeeld ook:

 • Ontwikkelen en implementeren van integrale beleidsplannen en uitvoeringsregelingen voor natuur- en landschapsbeheer in samenwerking met collega's van verschillende beleidsvelden.
 • Adviseren van bestuur, management en stakeholders over beleidsontwikkelingen en -implementatie op het gebied van natuur en landschap.
 • Coördineren en begeleiden van projecten voor behoud en verbetering van de natuurlijke omgeving, inclusief bestuurlijke besluitvorming.
 • Beoordelen en adviseren over (subsidie)aanvragen en bestaande subsidieverleningen.
 • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en onregelmatigheden en hierop anticiperen.
 • Afstemmen van informatie in het natuurbeheerplan, subsidieregelingen en beschikkingen.
 • Inzicht bieden in risico's en effecten van keuzes met betrekking tot technische, juridische en financiële aspecten.
 • Onderhouden van contacten met externe partners, zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, gemeenten en (inter)provinciale instanties.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.


Met wie werk je samen?

Je werkt in een team samen met collega’s aan regelingen gericht op natuur- en landschapsbeheer binnen het natuurnetwerk maar vooral ook daarbuiten in het landelijk gebied waar agrariërs en particulieren willen bijdragen aan de groenblauwe dooradering van het Brabantse landschap. Daarnaast heb je nauw contact met onze ecologen, collega’s van de afdelingen subsidies, juridische zaken en geografische informatievoorziening, als ook collega’s uit andere beleidsterreinen gericht op het landelijk gebied in Brabant. Ook zul je betrokken worden in het interprovinciale netwerk van collega’s die met dezelfde materie bezig zijn om ervaringen uit te wisselen en landelijke afspraken af te stemmen.

Weging prijsdeel: 10 %

Opleiding

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding HBO op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer of vergelijkbaar. Dit blijkt uit het CV.
 • Ja, afgeronde opleiding HBO op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer of verglijkbaar. (10 %)
 • Ja, afgeronde opleiding HBO/WO op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer. (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring als beleidsmedewerker Natuur- en Landschapsbeheer. Dit blijkt uit het CV.
 • < 3 jaar ervaring (1 %)
 • 3-5 jaar ervaring (5 %)
 • > 5 jaar ervaring (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring als beleidsmedewerker in een proces waarin vele tegengestelde belangen een rol spelen. Dit blijkt uit het CV.
 • < 3 jaar ervaring (1 %)
 • 3-5 jaar ervaring (10 %)
 • > 5 jaar ervaring (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring met (interne) processen en procedures bij een provincie. Dit blijkt uit het CV.
 • Ervaring met (interne) processen en procedure bij een provincie (10 %)
 • Ervaring met (interne) processen en procedures bij de provincie Noord-Brabant (15 %)
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:

1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar: maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %
Wij streven ernaar de gesprekken te houden op maandag 8 april 2024. Gesprek via MS Teams is mogelijk.